PředmětyPředměty(verze: 804)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ekologie člověka - B00058
Anglický název: Ecology Elective
Zajišťuje: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN (11-00200)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: 85
Minimální obsazenost: 20
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: RNDr. Jiří Rameš, jrames@lf1.cuni.cz
Další informace: http://hyg.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 58
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jiří Rameš, CSc.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Zubní lékařství
Anotace - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Jiří Rameš, CSc. (25.09.2015)

The concept of courses is that of self-standing lectures and seminars with anticipated active participation of students. Topics: Current global ecologic problems, Global emergencies and challenges, Biological monitoring and Environmental toxicology, Evolution aspects, Humanitarian aid, Oxidative stress, Free-radicals theory, Air pollution in the Czech Republic, Health aspects of smoking and indoor environment.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jiří Rameš, CSc. (01.10.2012)

Literatura je pouze doporučená pro zpracování vybraných seminárních témat:

Cílek, Václav: Krajiny vnitřní a vnější, Praha, Dokořán, 2008.

Cílek, Václav: Tsunami je stále s námi: eseje o klimatu, společnosti a katastrofách. Praha, Alfa Publishing, 2006.

Cílek, Václav: Dýchat s ptáky. Obyčejné texty o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst. Praha, Dokořán, 2008.

Cílek Václav: Nejistý plamen. Průvodce ropným světem. Praha, Dokořán, 2007.

Diamond, Jared: Kolaps. Proč společnosti přežívají či zanikají. Praha, Academia, 2008.

Diamond, Jared: Třetí šimpanz. Vzestup a pád lidského rodu. Praha, Paseka, 2004.

Flannery, Tim: Měníme podnebí - minulost a budoucnost klimatických změn. Praha, Dokořán, 2007.

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, 1. vydání [online]. VŠCHT v Praze, 2004 (2007 dotisk). Dostupné online. ISBN 978-80-7080-548-0. Komárek, Stanislav: Příroda a kultura. Praha, Academia, 2008.

Kukal, Z., Němec, J., Pošmourný, K. Geologická paměť krajiny. Praha: Česká geologická služba, 2005.

Lomborg, Bjorn Skeptický ekolog: jaký je skutečný stav světa? Praha: Dokořán, 2006.

Lovelock, James: Gaia vrací úder (Proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo). Praha, Academia, 2009.

Lužný, Dušan: Hledání ztracené jednoty. Průniky nových náboženství a ekologie. Brno, Masarykova univerzita, 2005.

May R. & McLean. A. (2007): Theoretical Ecology: Principles and Applications. Oxford Univerisy Press, Oxford.

Mayr, Ernst: Co je evoluce? Aktuální pohled na evoluční biologii. Praha, Academia, 2009.

Metelka, Ladislav, Tolasz, Radim: Klimatické změny: fakta bez mýtů. Praha, COŽP, 2009.

Města pro lidi: koncepce snižování automobilové dopravy - příklady evropských měst. Praha, MŽP, 2005.

Moldan, Bedřich: Podmaněná planeta. Praha, Karolinum, 2009.

Moldan, Bedřich: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje. Praha, Karolinum, 2007.

Neubauer, Zdeněk, Škrdlant, Tomáš: Skrytá pravda země. Živly jako archetypy ekologického myšlení. Praha, Mladá Fronta, 2005.

Prorok, Vladimír a kol.: Energetická bezpečnost geopolitické souvislosti. Praha, Professional Publishing, 2008.

Saugout, Noëlle, Ichbiah, Daniel: Život pro planetu Zemi. 365 podnětů pro každodenní ekologický život. Praha, Práh, 2009.

Schama, S. Krajina a paměť. Praha: Dokořán, Argo, 2007.

Šmajs, Josef: Filosofie - Obrat k Zemi. Evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání. Praha, Academia, 2008.

Zpráva OECD o politice, stavu a vývoji životního prostředí: Česká republika. Praha, Ministerstvo životního prostředí 2005, 216 s.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK