PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ekologie člověka - B00058
Anglický název: Ecology Elective
Zajišťuje: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN (11-00200)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: 85
Minimální obsazenost: 20
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: RNDr. Jiří Rameš, jrames@lf1.cuni.cz
Další informace: http://hyg.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 58
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jiří Rameš, CSc.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Zubní lékařství
Anotace - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Jiří Rameš, CSc. (25.09.2015)

The concept of courses is that of self-standing lectures and seminars with anticipated active participation of students. Topics: Current global ecologic problems, Global emergencies and challenges, Biological monitoring and Environmental toxicology, Evolution aspects, Humanitarian aid, Oxidative stress, Free-radicals theory, Air pollution in the Czech Republic, Health aspects of smoking and indoor environment.
Sylabus
Poslední úprava: Marcela Holanová (26.09.2017)

Volitelný předmět 2. - 5. ročník studia

EKOLOGIE ČLOVĚKA

Zimní semestr 2017/2018

Výuka bude probíhat v zimním semestru vždy ve čtvrtek od 14:00 do 15:45 hodin v posluchárně Ústavu hygieny a epidemiologie, 1. patro, Studničkova7, Praha 2.

Zahájení: čtvrtek 12.10.2017 Závěr: čtvrtek 21.12.2017

Probírané téma                                                                                  Přednášející
12.10. Úvod, přehled seminárních prací                                                    RNDr. Jiří Rameš    
19.10. Jaderná bezpečnost                            Ing. Dana Drábová, PhD., předsedkyně SÚJB
26.10. Problematika jaderných elektráren            Ing. Jiří Tyc,- Obč. sdr.. Jihočeští taťkové   
02.11. Biologický monitoring                                       Prof. MUDr. Vladimír Bencko DrSc.
09.11.  Klimatické změny                                    Ing. Ivan Obrusník, DrSc., ČHMÚ Praha
16.11. Změna klimatu a nové nemoci v ČR – komáři        Doc. RNDr. Frant. Rettich, CSc.
23.11. Člověk – rodina – civilizace               MUDr. Jan  Cimický, CSc., MODRÁ LAGUNA   
30.11. Fyziologie práce v praxi - příklady ozdravných opatření          MUDr. Lukáš Šoltys 
07.12. Problematika očkování                                                  MUDr. Alena Slámová Ph.D
14.12. Problematika elektromagnetických polí               doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc
21.12. Závěr                                                                                                  RNDr. Jiří Rameš

Výuka je koncipována ve formě volných přednášek a seminářů s předpokládanou aktivní účastí posluchačů. Při dvou a více absencích je pro udělení zápočtu podmínkou vypracování stručné seminární práce na zvolené téma předmětu Ekologie člověka. Cílem práce je hlubší pohled na vybrané téma s uvedením vlastního postoje posluchače k dané problematice.

Bližší informace - RNDr. J. Rameš, tel: 22496 8533, ÚHE, Studničkova 7, Praha 2, 1. p.

Vypsaná témata mohou být doplněna či pozměněna a budou zařazována podle časových možností jednotlivých přednášejících.

RNDr. Jiří Rameš doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.

vedoucí výuky Ekologie člověka přednosta Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jiří Rameš, CSc. (01.10.2012)

Literatura je pouze doporučená pro zpracování vybraných seminárních témat:

Cílek, Václav: Krajiny vnitřní a vnější, Praha, Dokořán, 2008.

Cílek, Václav: Tsunami je stále s námi: eseje o klimatu, společnosti a katastrofách. Praha, Alfa Publishing, 2006.

Cílek, Václav: Dýchat s ptáky. Obyčejné texty o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst. Praha, Dokořán, 2008.

Cílek Václav: Nejistý plamen. Průvodce ropným světem. Praha, Dokořán, 2007.

Diamond, Jared: Kolaps. Proč společnosti přežívají či zanikají. Praha, Academia, 2008.

Diamond, Jared: Třetí šimpanz. Vzestup a pád lidského rodu. Praha, Paseka, 2004.

Flannery, Tim: Měníme podnebí - minulost a budoucnost klimatických změn. Praha, Dokořán, 2007.

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, 1. vydání [online]. VŠCHT v Praze, 2004 (2007 dotisk). Dostupné online. ISBN 978-80-7080-548-0. Komárek, Stanislav: Příroda a kultura. Praha, Academia, 2008.

Kukal, Z., Němec, J., Pošmourný, K. Geologická paměť krajiny. Praha: Česká geologická služba, 2005.

Lomborg, Bjorn Skeptický ekolog: jaký je skutečný stav světa? Praha: Dokořán, 2006.

Lovelock, James: Gaia vrací úder (Proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo). Praha, Academia, 2009.

Lužný, Dušan: Hledání ztracené jednoty. Průniky nových náboženství a ekologie. Brno, Masarykova univerzita, 2005.

May R. & McLean. A. (2007): Theoretical Ecology: Principles and Applications. Oxford Univerisy Press, Oxford.

Mayr, Ernst: Co je evoluce? Aktuální pohled na evoluční biologii. Praha, Academia, 2009.

Metelka, Ladislav, Tolasz, Radim: Klimatické změny: fakta bez mýtů. Praha, COŽP, 2009.

Města pro lidi: koncepce snižování automobilové dopravy - příklady evropských měst. Praha, MŽP, 2005.

Moldan, Bedřich: Podmaněná planeta. Praha, Karolinum, 2009.

Moldan, Bedřich: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje. Praha, Karolinum, 2007.

Neubauer, Zdeněk, Škrdlant, Tomáš: Skrytá pravda země. Živly jako archetypy ekologického myšlení. Praha, Mladá Fronta, 2005.

Prorok, Vladimír a kol.: Energetická bezpečnost geopolitické souvislosti. Praha, Professional Publishing, 2008.

Saugout, Noëlle, Ichbiah, Daniel: Život pro planetu Zemi. 365 podnětů pro každodenní ekologický život. Praha, Práh, 2009.

Schama, S. Krajina a paměť. Praha: Dokořán, Argo, 2007.

Šmajs, Josef: Filosofie - Obrat k Zemi. Evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání. Praha, Academia, 2008.

Zpráva OECD o politice, stavu a vývoji životního prostředí: Česká republika. Praha, Ministerstvo životního prostředí 2005, 216 s.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK