PředmětyPředměty(verze: 804)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Lékařská parazitologie - B00055
Anglický název: Medical Parasitology
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: 10
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Eva Nohýnková
Staré označení: 55
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Zubní lékařství
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D. (17.09.2013)

Biologie parazitických prvoků, helmintů a členovců: buněčná stavba, vývojové cykly, vztah mezi hostitelem a parazitem, mechanismy patogenního působení a mechanismy účinku léků. Základy laboratorní diagnostiky parazitárních nákaz.
Literatura
Poslední úprava: Erudio (12.10.2005)

Bednář : Lékařská speciální mikrobiologie a parazitologie, 1. vyd. 1994. Čatár : Lekárska parazitológia : učebnica pre lekárske fakulty, 1. vyd. 1998

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK