PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
English 4 U B2 - AZOVA0002
Anglický název: English 4 U B2
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (60)
letní:neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.ff.cuni.cz/FF-9613.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Mgr. Barbora Bulantová
Vyučující: Mgr. Barbora Bulantová
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Lucie Jiránková, Ph.D. (31.08.2021)
The seminar will be realized online (online seminars and an online final test).

This seminar is designed as a practical language course for Erasmus students. Its primary aim is to develop students’ communicative skills in English at B2 level. The course will focus on active speaking, vocabulary growth and strengthening of grammar skills (based on individual needs) to improve students’ knowledge of English at B2 level (see https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52).

Course requirements:
• Student presentation - 40%
• 2 progress tests - 15%
• Final test - 45%
• Attendance - max 3. unexcused absences

For the full syllabus, see the file above.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK