PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
English 4 U B1 - AZOVA0001
Anglický název: English 4 U B1
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.ff.cuni.cz/FF-9613.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lenka Kristenová
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout E4U-B1_syllabus 2022.pdf Mgr. Lenka Kristenová
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (21.02.2022)
Online classes: The seminar will be realized online (online seminars and an online final test).

This seminar is designed as a practical language course for Erasmus students. Its primary aim is to develop students’ communicative skills in English at B1 level. The course will focus on active speaking, vocabulary growth and strengthening of grammar skills (based on individual needs) to improve students’ knowledge of English at B1 level (see https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52).

Course requirements:
• Student presentation - 40%
• Mid-term progress test - 15%
• Final test - 45%
• Attendance - max 3. unexcused absences

Teacher: Bc. Tereza Rambousková, t.rambouskova@seznam.cz


For the full syllabus, see the file above.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK