PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
English 4 U B1 - AZOVA0001
Anglický název: English 4 U B1
Zajišťuje: Děkanát (21-DEK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.ff.cuni.cz/FF-9613.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Lucie Jiránková
Vyučující: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (06.02.2020)
English for You
This seminar is designed as a practical language course for Erasmus students. Its primary aim is to develop students’ communicative skills in English at B1 level. The course will focus on active speaking, vocabulary growth and strengthening of grammar skills (based on individual needs) to improve students’ knowledge of English at B1 level.

Course requirements:
• Regular attendance (maximum of 3 absences)
• Mini vocabulary test
• Presentation
• Final test
Assessment:

10% = attendance

20% = passing a mini vocabulary test

30% = presentation

40% = passing the final testTopics include:

Week 1
Tourism

Week 2
Writing formal university emails

Week 3
Food

Week 4
Schools and Education

Week 5
Arts and Culture

Week 6
Living Space

Week 7
Environmental Issues

Week 8
Social Media

Week 9
Preparing Presentations

Week 10
Mock Test

Week 11
Final Test

Week 12
Presentations

Week 13
Customs and Traditions


The final test will include the vocabulary and grammar studied in class.
The presentation topics will be based on the course topics.
Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (27.09.2019)

These courses are free for international exchange students accepted at the Faculty of Arts.

Students from other faculties pay EUR 65 - English 4U (one 90 minute lesson per week)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK