PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teoreticko-metodologický seminář II - AXSGTMS03
Anglický název: Theoretical and Methodological Seminar II
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
Anotace
Teoreticko-metodologický seminář navštěvují studenti typicky v prvních dvou letech studia a slouží zejména k
prohloubení znalostí metodologie sociologického výzkumu (kvantitativní i kvalitativní přístup) a diskuzi aktuálních
teoretických a metodologických otázek oboru.
Seminář zahrnuje zejména následující aktivity:
- pokročilé metody zpracování a analýzy dat a vládání nových softwarových nástrojů
- četba a diskuze aktuálních teoretických resp. metodologických textů;
- přednášky interních i externích odborníků včetně zahraničních hostů;
- diskuze otázek vztahujících se k teoretickým resp. metodologickým východiskům disertačních projektů;
- pokročilá metodika vědecké práce
Seminář se koná blokově formou 4 - 6 workshopů během AR. Témata jsou pro každý semestr vybírána z
dlouhodobé nabídky a také v návaznosti na aktuální příležitosti (např. návštěva zahraničních odborníků). Na
výběru témat pro daný semestr se podílejí také sami studenti, aby semináře obsahově naplňovaly jejich aktuální
odborné preference. Studenti mají možnost absolvovat semináře, letní školy, případně konference obdobného
charakteru také na jiných institucích, o jejich uznání pro plnění předmětu pak žádají školitele a oborovou radu.
Doporučenou formou plnění je kurs Sociologie jako současná vědní disciplína, pořádaný Sociologickým ústavem
AV ČR.
Poslední úprava: Staňková Marie, Mgr. (10.06.2020)
Literatura

Studijní literatura se odvíjí od konkrétní tematické náplně seminářů v daném akademickém roce.

Poslední úprava: Staňková Marie, Mgr. (10.06.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK