PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář - AXRJDOS01
Anglický název: Doctoral Seminar
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marie Staňková (10.06.2020)
Doktorandský seminář slouží k průběžné prezentaci výsledků v rámci DS. Jeho náplní je především společná
prezentace částí disertační práce a dalších odborných aktivit. Doktorandský seminář se koná min. 1x měsíčně
podle předem daného harmonogramu (v závislosti na počtu doktorandů). Na každém semináři vystoupí nejméně
jeden doktorand se svou prezentací - ostatní studenti následně o prezentaci diskutují a svými kritickými reakcemi
poskytují prezentujícímu zpětnou vazbu.
1) Prezentace tématu disertační práce - obecné résumé / dílčí problémy
2) Prezentace dílčích rešerší (např. nejnovější bibliografie)
3) Prezentace předběžných verzí článků / konferenčních příspěvků

Podmínkou získání atestace je splnění konkrétních požadavků, zahrnujících některé z výše uvedených aktivit a
stanovených přednášejícím na začátku semináře.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marie Staňková (10.06.2020)

Odbornou literaturu prezentuje doktorand v závislosti na tématu prác

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK