PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář - AXREDOS01
Anglický název: Doctoral Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (26.09.2016)
Seminář je určen pro studenty doktorandského studia religionistiky, jimž slouží jako pracovní prostor, na němž mohou navzájem konzultovat svá témata.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (26.09.2016)

Seminář může zahrnovat mj. následující aktivity:

  • prezentace postupu práce na disertaci následovaná diskusí a připomínkami;
  • kritická reflexe textů napsaných doktorandy (např. prvních verzí článků);
  • příprava prezentací pro konference s následnou diskusí a připomínkami;
  • prezentace zpracovaných tezí k SDZK a diskuse nad nimi;
  • společná četba obecněji koncipovaných textů, které někdo z doktorandů pokládá za zásadní a chce je předložit ke kritiké diskusi
  • příprava na obhajobu disertace;
  • sdílení zkušeností a výměnu názorů doktorandů, např. reference o zkušenostech ze studijních cest, stáží a konferencí, diskuze nad novou literaturou či jinými akademickými událostmi atd.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (03.11.2018)

29. 10. Helena - úvodní studie ke knize o šamanismu

5. 11. Michal - představení koncepce disertace

12. 11. Lucie - teze

26. 11. Jirka - úvodní studie ke knize o staroruských protipohanských kázáních

10. 12. Lucie - teze

7. 1. Šimon - teze

3. 12. Diskuse k využití posterů v religionistice

14. 1. Helena - teze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK