PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář - AXKFDOS01
Anglický název: Doctoral seminar
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. (14.02.2021)
Doktorandský seminář je pilířem studia, vytváří prostor pro motivaci práce na disertaci, umožňuje vzájemné
diskuse doktorandů a zajišťuje jejich pravidelný kontakt s domovským pracovištěm. Student je povinen si ho
zapisovat po celou dobu svého studia, a to i v ročnících přesahujících standardní dobu studia. Na doktorandském
semináři studenti především prezentují postup práce na disertaci. Dále je seminář vhodnou platformou pro
kritickou reflexi textů napsaných doktorandy, pro nácvik prezentací pro mezinárodní konference, nácvik na
obhajobu disertace či pro sdílení zkušeností ze studijních stáží nebo konferencí. Studenti zde mohou představit
první verze příspěvků pro české nebo zahraniční konference, diskutovat první verze článků připravovaných v rámci
Odborných aktivit či sdílet zkušenosti ze studijních cest, konferencí či jiných akademických událostí. Kromě toho v 
doktorských seminářích probíhají teoreticko-metodologické diskuse zaměřené k problematice disertačních prací a
k současným badatelským trendům daných disciplín a diskuse nad novými publikacemi v oboru.
Přednášející v doktorandském semináři dohlížejí na průběžnou práci na disertačních projektech tak, aby byl
dodržen harmonogram studia stanovený individuálním studijním plánem. Doktorand je v semináři veden k
pravidelnému odevzdávání již zpracovaných částí/kapitol disertační práce.
Doktorandský seminář se koná pravidelně v každém akademickém roce. V prvním roce student představí svůj
projekt a navrhovaná metodologická východiska. Od druhého roku studia zahrnuje aktivní účast na semináři
prezentaci postupu práce na disertaci následovanou diskusí a připomínkami.
V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace
Literatura
Poslední úprava: Ing. Michaela Černíková (25.06.2020)

Odborná studijní literatura závisí na zvoleném tématu disertační práce.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. (14.02.2021)

Aktivní účast po celou dobu studia, referát na semináři nebo na workshopu (v případě nutnosti přes platformu ZOOM).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK