PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Francouzština - AXJAZ0002
Anglický název: French Language
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://jc.ff.cuni.cz/zkousky/doktorske-zk-copy/doktorske-zk/
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.
Patří mezi: PVP - jazyky - Didaktika dějepisu
PVP - XANJ - jazyky - Anglický jazyk
PVP - XANL - jazyky - Anglická a am. l.
PVP - XANT - jazyky - Dějiny antického
PVP - XARK - jazyky - Klasická archeol.
PVP - XCDE - jazyky - České dějiny
PVP - XCJ - jazyky - Český jazyk
PVP - XCL - jazyky - Dějiny české lit.
PVP - XDAA - jazyky - Dějiny a kultury
PVP - XDKJ - jazyky - Didaktika k. jaz.
PVP - XDV - jazyky - Divadelní věda
PVP - XEGY - jazyky - Egyptologie
PVP - XEST - jazyky - Estetika
PVP - XETN - jazyky - Etnologie
PVP - XFIL - jazyky - Filozofie
PVP - XFO - jazyky - Fonetika
PVP - XHV - jazyky - Hudební věda
PVP - XIBE - jazyky - Iberoamer.
PVP - XINF - jazyky - Informační věda
PVP - XJAA - jazyky - Jazyky zemí A+A
PVP - XKLF - jazyky - Klasická filologie
PVP - XKOM - jazyky - Komparatistika
PVP - XMHD - jazyky - Modern. h. soc. d.
PVP - XMLI - jazyky - Matematická lingv.
PVP - XOBL - jazyky - Obecná lingvistika
PVP - XODE - jazyky - Historie/obecné d.
PVP - XPED - jazyky - Pedagogika
PVP - XPRA - jazyky - Pravěká a středov.
PVP - XPSK - jazyky - Klinická psychol.
PVP - XPSO - jazyky - Obecná psychologie
PVP - XPSP - jazyky - Psychol. práce
PVP - XPSS - jazyky - Sociální psychol.
PVP - XREL - Jazyky - Religionistika
PVP - XROJ - jazyky - Románské jazyky
PVP - XROL - jazyky - Románské liter.
PVP - XSLE - jazyky- Slovanské filologie
PVP - XSLL - jazyky - Slovanské liter.
PVP - XSOC - jazyky - Sociologie
PVP - XTAA - jazyky - Teorie a dějiny l.
PVP - XTRA - jazyky - Translatologie
PVP - XTRE - language exams - Translat.S
PVP - XVU - jazyky - Dějiny výtvarného
PVP - 4REL - jazyky - Religionistika
PVP Cizí jazyk
PVP Cizí jazyk
PVP Cizí jazyk (Anglický jazyk)
PVP Cizí jazyk (Anglofonní lit. a kul.)
PVP Cizí jazyk (Český jazyk)
PVP Cizí jazyk (Dějiny ant. starověku)
PVP Cizí jazyk (Dějiny české literatury)
PVP Cizí jazyk (Filozofie)
PVP Cizí jazyk (Fonetika)
PVP Cizí jazyk (Historie/Obecné dějiny)
PVP Cizí jazyk (Informační věda)
PVP Cizí jazyk (Klasická filologie)
PVP Cizí jazyk (Komparatistika)
PVP Cizí jazyk (Latinská medievistika)
PVP Cizí jazyk (Moderní hosp. dějiny)
PVP Cizí jazyk (Románské jazyky)
PVP Cizí jazyk (Románské literatury)
PVP Cizí jazyk (Slovanské filologie)
PVP Cizí jazyk (Sociální práce)
PVP Cizí jazyk (Sociologie)
PVP Cizí jazyky Politologie
PVP Další povinnosti doktoranda
PVP Jazyky
PVP Jazyky
PVP Jazyky – Jazyky zemí Asie a Afriky
PVP Jazyky Archeologie pravěku a středov
PVP Jazyky Asian History nad Culture
PVP Jazyky Blízkovýchodní studia
PVP Jazyky Classical Archaeology
PVP Jazyky Dějiny a kultury Asie
PVP Jazyky Dějiny výtvarného umění
PVP Jazyky Divadelní věda
PVP Jazyky Egyptologie
PVP Jazyky Estetika
PVP Jazyky Ethnology and Cultural Anthr.
PVP Jazyky Etnologie a kulturní antr.
PVP Jazyky Filmová věda
PVP Jazyky General Linguistics
PVP Jazyky Germánské a sev. jaz. a lit.
PVP Jazyky History of Visual Arts
PVP Jazyky Hudební vědy
PVP Jazyky Jewish Studies
PVP Jazyky Klasické archeologie
PVP Jazyky Klin. psych. a psych. zdraví
PVP Jazyky Korpusové a teoretické lingv.
PVP Jazyky Obecná lingvistika
PVP Jazyky Pomocné vědy historické
PVP Jazyky Romance Literatures
PVP Jazyky Slovanské filologie
PVP Jazyky Soc. psych. a psych. práce
PVP Jazyky Soc. Psych. and Psych of Work
PVP Jazyky Theatre Studies
PVP Jazyky Translatologie
PVP Jazyky Učitelství–Didaktika dějepisu
PVP Jazyky Židovská studia
PVP PVP Cizí jazyk (České dějiny)
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (12.09.2023)
Zkouška z cizího jazyka v doktorském studiu komplexně ověřuje jazykové kompetence studentů na úrovni B2/C1 se zaměřením na odborné a akademické dovednosti. Obsahem zkoušky je prezentace projektu disertační práce a odborné literatury prostudované ke zkoušce, na kterou navazuje diskuse se zkoušejícím. Studenti prokazují znalost odborného jazyka a schopnost prezentace tématu, exaktní formulace myšlenek a hodnotících stanovisek i pohotové a adekvátní reakce v daném jazyce.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách JC: https://jc.ff.cuni.cz/zkousky/doktorske-zk-copy/doktorske-zk/

S konkrétními dotazy se obracejte na Mgr. Evu Popelkovou, Ph.D.: https://jc.ff.cuni.cz/jazykove-centrum/vyucujici/eva-popelkova/
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (03.05.2022)

Parizet, M.-L.: ABC DELF. Niveau B2. Clé international 2013.
Megre, B.: ABC TCF. Clé international 2014.
Causa, M., Megre, B.: Production écrite. Niveaux C1/C2. Didier 2009.
Chovelon, B., Morsel, M.-H.: Le résumé, le compte-rendu, la synthese. PUG 2010.
Delatour, Y., Jennepin, D., Léon-Dufour, M., Teyssier, B.: Nouvelle grammaire du français. Hachette 2004.
Charles, R., Williame, C.: La Communication orale. Nathan 2009.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (03.05.2022)

Zkouška se skládá z přípravy písemných podkladů a následné ústní zkoušky. Zkoušku lze skládat ve standardní či alternativní formě (viz níže). Úspěšné složení zkoušky vyžaduje znalost jazyka minimálně na úrovni B2/C1, s důrazem na akademické jazykové kompetence a odborný jazyk.

Studenti se připravují k jazykovým atestacím individuálně nebo v kurzech Jazykového centra FF UK. Současně mají možnost individuálních konzultací u vyučujících JC.


Standardní zkouška

Studenti předkládají tyto písemné podklady:

  • strukturovaný odborný životopis
  • projekt disertační práce
  • resumé odborného textu souvisejícího s tématem disertační práce (cca 250-300 stran)
  • výklad vybraných odborných termínů

V ústní části zkoušky studenti prezentují předložené písemné materiály a následně probíhá diskuse se zkoušejícím.


Alternativní zkouška

Formy realizace:

  • Mezinárodní zkouška UNIcert® (úroveň 3 či 4), popř. u angličtiny IELTS (s výsledkem min. 7), ne starší než 10 let. Případné další certifikáty posoudí odpovědný vyučující individuálně.
  • Odborný cizojazyčný text publikovaný v recenzovaném časopise, mezinárodním sborníku nebo monografii (min. rozsah 10 normostran), přičemž student musí být jeho jediným nebo hlavním autorem.
  • Obhájená cizojazyčná bakalářská nebo diplo­mová práce (max. 10 let od obhájení).

Jako písemný podklad studenti předkládají resumé projektu disertační práce.
V ústní části zkoušky studenti prezentují projekt disertační práce, popř. vlastní publikovaný text nebo kvalifikační práci, a následně probíhá diskuse se zkoušejícím.


Podrobné informace – viz webové stránky JC: Obecné info – doktorské zkoušky | Jazykové centrum (cuni.cz)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK