PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Theoretical and Methodological Seminar - AXIVTMS02E
Anglický název: Theoretical and Methodological Seminar
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Michaela Černíková (22.03.2021)
Teoreticko-metodologický seminář se věnuje metodologickým základům oboru. Podrobně jsou se studenty
rozebírány metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu obecně v rámci společenských věd i konkrétně v rámci
oboru informační věda. Na závěr semináře studenti vypracují seminární práci v rozsahu cca 10 stran, která se
zaměřuje na aplikaci poznatků z metodologického semináře na vlastní disertační projekt. Cílem je popsat a
rozebrat metodologii disertační práce s odůvodněním a popisem postupu výzkumu, předvýzkumu apod. Seminář
se koná pravidelně 1x měsíčně. Student si po konzultaci se školitelem zvolí, zda absolvuje teoreticko-
metodologický seminář, nebo zkoušku z filozofie (zkouška z filozofie je doporučována zejména studentům, kteří
jsou již po stránce metodologie společenských věd dostatečně teoreticky vybaveni).
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Ing. Michaela Černíková (22.03.2021)

BATES, Marcia. An Introduction to Metatheories, Theories, and Models. Chapter 1. In: Theories of InformationBehavior. Ed. By K. Fisher, S. Erdelez, L. McKechnie. Meford, NJ., Information Today, 2005, s. 1-24.

BAWDEN,David, ROBINSON, Lyn. Introduction to information science. London: Facet, 2012. ISBN 978-1-85604-810-1.

BOLTER, Jay David. Remediation: understanding new media. Cambridge: MIT Press, c1999, xi, 295 s. ISBN02-625-2279-9.

CIBANGU, Sylvain K. Information science as a social science. In: Information Research [online].Vol. 15, No. 3, Sept. 2010. Dostupné na:http://informationr,net/ir/15-3/paper434.html

CLEVELAND, Donald.Introduction to indexing and abstracting. Englewood: Libraries Unlimited, 2001. ISBN 1-56308-641-7.

CONNAWAY, Lynn Silipigni, Marie L. RADFORD. Research methods in library and information science. Sixth edition. Santa Barbara, California: Libraries Unlimited, [2017]. ISBN 9781440834783.

DERVIN,Brenda. Human studies and user studies : a call for methodological interdisiplinarity. In Information Research[online]. 2003, vol.9, no.1, paper 166. [cit. 2010-07-14]. Dostupné na :http://InformationR.net/ir/9-1/paper166.html

DERVIN, Brenda. What Methodology Does to Theory: Sense-Making Methodology as Exemplar. Chapter 2. In:Theories of Information Behavior. Ed. By K. Fisher, S. Erdelez, L. McKechnie. Meford, NJ., Information Today,2005, s. 25-29.

FLORIDI, Luciano. The 4th revolution: how the infosphere is reshaping human reality. Oxford:Oxford Univ. Press, 2014. ISBN 978-0-19-960672-6.

FLORIDI, Luciano. The ethics of information. Oxford: OxfordUniversity Press, 2013. ISBN 978-0-19-964132-1.

FLORIDI, Luciano. The philosophy of information. Oxford:Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-923239-0.

HJORLAND, Birger. Information seeking and subjectrepresentation : an activity-theoretical approach to information science. Westport: Greenwood Press, 1997. 213 s.ISBN 0-313-29893-9.

PICKARD, Alison Jane. Research Methods in Information. Second edition. London: Facet, 2013. ISBN 978-1-85604-813-2.

WILDEMUTH, Barbara M. Applications of social research methods to questions in information and library science. Second edition. Santa Barbara, California: Libraries Unlimited, [2017]. ISBN 978-1-4408-3904-7.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK