PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Information Science - AXIVSPE01E
Anglický název: Information Science
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Michaela Černíková (22.03.2021)
V rámci oborového předmětu Informační věda je diskutován aktuální stav poznání a trendy v oblastech informační
vědy, zejména informační společnosti, informační politiky a informačního chování, a možnosti aplikace
vědeckovýzkumných postupů informační vědy jednak ve výzkumu samotném, především v kontextu zaměření
dizertační práce, a jednak praktické aplikace v různých oblastech společnosti. Kontaktem s tuzemskou i zahraniční
literaturou získává doktorand též dovednost formulovat strategické a koncepční dokumenty.
Komisionální zkouška probíhá ve formě diskuze nad prostudovanou literaturou, přičemž se hodnotí úroveň
porozumění dílčím tématům, chápaní vztahů a souvislostí mezi jednotlivými oblastmi a schopnost kritického
myšlení. Aplikace poznatků na téma disertační práce je vítána. Doktorand vybírá literaturu dle své specializace
rámci oboru (informační věda, knižní kultura a nová média), kterou osvědčil jak výběrem tématu disertační práce,
tak ostatními vědeckými aktivitami. K výběru slouží okruhy studijní literatury, vypracované a každoročně
aktualizované oborovou radou. Složení zkoušky z informační vědy se doporučuje nejpozději ve druhém roce
studia.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Michaela Černíková (22.03.2021)

BAWDEN, David, ROBINSON, Lyn. Introduction to information science. London: Facet, 2012.ISBN 978-1-85604-810-1. MANOVICH, Lev. The language of new media. 1st ed. Cambridge: MIT Press, 2002,xxxix, 354 s. ISBN 02-626-3255-1.

BLAIR, Ann. Too Much To Know: Managing Scholarly Information Before the Modern Age.New Haven: Yale University Press, 2010. 397 s. ISBN 978-0-300-16539-5

BURKE, Peter. What is Cultural History? Cambridge 2004

CRONIN, Blaise a Cassidy R. SUGIMOTO, ed. Beyond bibliometrics: harnessing multidimensional indicators of scholarly impact. Cambridge: MIT Press, c2014. ISBN 978-0-262-52551-0.

Darnton, Robert, “What is the History of Books?” in Daedalus, vol. 111, no. 3, pp. 65-83, 1982.

DE BELLIS, Nicola. Bibliometrics and citation analysis: from the Science citation index to cybermetrics. Lanham: Scarecrow Press, 2009. ISBN 978-0-8108-6713-0.

FEBVRE, Lucien a Henri-Jean MARTIN. The Coming of the Book: the Impact of Printing, 1450-1800. London: Verso, 2010. 378 s. ISBN 9781844676347

FINKELSTEIN, David a Alistair MCCLEERY. An introduction to book history. Second edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. viii, 166 stran. ISBN 978-0-415-68805-5

FLORIDI, Luciano. The 4th revolution: how the infosphere is reshaping humanreality. Oxford: Oxford Univ. Press, 2014. ISBN 978-0-19-960672-6

GILCHRIST, Alan. Information science in transition. London: Facet, 2009. 401 s. ISBN 978-1-85604-693-0.

HOWSAM, Leslie. Old Books & New Histories: An Orientation to Studies in Book and Print Culture. Toronto: University of Toronto Press, 2006. 112 s. ISBN 978-0-8020-9438-4

Huhtamo, Erkki and Jussi Parikka (eds.). Media archeology: approaches, applications, and implications. Berkeley, CA: University of California Press, 2011.

CHARTIER, Roger a Guglielmo CAVALLO. A History of Reading in the West. Amherst: University of Massachusetts Press, 2003. 478 s. ISBN 0745619363

Chartier, Roger. Forms, and Meanings. Texts, Performances, and Audiences from Codex to Computer, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1995.

CHARTIER, Roger. The Author’s Hand and the Printer’s Mind: Transformations of the Written Word in Early Modern Europe. Cambridge: Polity, 2014. 231 s. ISBN 978-0-7456-5601-4

LEVY, Michelle a Tom MOLE. The broadview introduction to book history. Peterborough: Broadview Press, [2017]. ISBN 978-1-55481-087-1.

MARTIN, Henri-Jean. The History and Power of Writing. Chicago: Chicago University Press, 1994.

MCKENZIE, D. F. Bibliography and the sociology of texts. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

MCKITTERICK, David. Print, Manuscript and the Search for Order: 1450-1830. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 328 s. ISBN 52182690

MCLUHAN, Marshall a Bruce R. POWERS. The global village: transformations in world life and media in the 21st century. New York: Oxford University Press, 1992. ISBN 0-19-507910-8.

MCLUHAN, Marshall. The Gutenberg galaxy: the making of typographic man. Toronto: University of Toronto Press, 2011. ISBN 978-1-4426-1269-3.

MCLUHAN Marshall. Understanding Media. The Extensions of Man. New York 1965.

OLSGAARD, John. Principles and applications of information science for library professionals. Chicago:American Library Association, 1989. 142 s. ISBN 0-8389-0507-2.

RUBIN, Richard. Foundation of library and information science. 3rd ed. New York: Neal-Schuman, 2010. ISBN 978-1-55570-690-6.

SHANNON, Claude Elwooda Warren WEAVER. The mathematical theory of communication. Urbana: University of Illinois Press, c1998. ISBN0-252-72548-4

ŠMEJKALOVÁ, Jiřina. Cold war books in the ‚other‘ Europe and what came after. Leiden: Brill, 2011. xii, 409 stran. ISBN 978-90-04-18745-0

TANSELLE, G. Thomas. Bibliographical Analysis: A Historical Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 167 s. ISBN 978-1-4441-7762-6

TOWHEED, Shafquat, ed., Rosalind CRONE, ed. a HALSEY, Katie, ed. The history of reading: a reader. New York: Routledge, 2011. xiii, 454 s. ISBN 978-0-415-48421-3

van Dijk, Jan. The Network Society: Social Aspects of New Media, 1999, 2005, 2012.

VICKERY, B a Alina VICKERY.Information science in theory and practice [online]. 3rd rev. & enlarged ed. Munchen: K.G. Saur, 2004 [cit.2016-04-03]. ISBN 3-598-11658-6. Dostupné z: http://galenet.galegroup.com/servlet//eBooks ?

Webster, Frank. Theories of the Information Society. London: Routledge, 2002.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK