PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář - AXHSDOS01
Anglický název: Doctoral Seminar
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.
Anotace
Doktorandský seminář je pilířem studia, vytváří prostor pro motivaci práce na disertaci, umožňuje vzájemné
diskuse doktorandů a zajišťuje jejich pravidelný kontakt s domovským pracovištěm. Student je povinen ho
navštěvovat po celou dobu svého studia, a to i v ročnících přesahujících standardní dobu studia. Doktorandský
seminář slouží k průběžné prezentaci výsledků v rámci DS. Dále je seminář vhodnou platformou pro kritickou
reflexi textů napsaných doktorandy, pro nácvik prezentací pro mezinárodní konference, nácvik na obhajobu
disertace či pro sdílení zkušeností ze studijních stáží nebo konferencí. Seminář bude rozdělen do čtyř sekcí, které
vycházejí z organizační struktury pracoviště – středověkých dějin, novověkých dějin, obecných a komparativních
dějin a nejnovějších dějin. Student bude do konkrétní sekce zařazen podle příslušnosti jeho školitele k organizační
jednotce pracoviště. Náplní semináře je především společná prezentace částí disertační práce a dalších
odborných aktivit. Na každém semináři vystoupí nejméně jeden doktorand se svou prezentací, v níž bude referovat
o postupu na přípravě disertační práce a dalších odborných aktivit; ostatní studenti následně o prezentaci diskutují
a svými kritickými reakcemi poskytují prezentujícímu zpětnou vazbu.
1) 1. ročník – prezentace zejména o východiscích a cílech práce.
2) 2. ročník – prezentace a předloží rozpracovaných tezí disertační práce.
3) 3. ročník – prezentace a předložení jedné kapitoly práce o rozsahu alespoň 35 normostran.
4) 4. ročník - prezentace a předložení konceptu disertační práce. Podmínkou získání atestace je splnění
konkrétních předem stanovených podmínek vedoucího semináře na začátku semestru. V případě výjezdu na stáž
je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.
Poslední úprava: Staňková Marie, Mgr. (10.06.2020)
Literatura

Studijní literatura závisí na zvoleném tématu disertační práce.

Poslední úprava: Staňková Marie, Mgr. (10.06.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK