PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teoreticko-metodologický seminář I - AXHDTMS02
Anglický název: Theoretical and Methodological Seminar I
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Karel Šima, Ph.D.
Patří mezi: PVP Metodologický seminář/Filosofie
PVP Metodologický seminář/Filosofie
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karel Šima, Ph.D. (29.09.2022)
Teoreticko-metodologický seminář I, II – zimní semestr 2022/23<br>
<br>
Cílem je diskutovat zajímavé a aktuální teoretické texty, které poskytují inspirace pro historickou práci. Studující si po domluvě připraví referát na vybraný text a vypracují seminární práci v rozsahu 10 normostran, jejíž téma dopředu konzultují (může a nemusí se shodovat s vybranými texty na semináři). Práce se odevzdává za oba po sobě následující předměty. <br>
<br>
18.10. Úvodní hodina, plán semináře a jeho adaptace <br>
25.10. Emily O’Gorman and Andrea Gaynor: More-Than-Human Histories, Environmental History, 2020, 25: 711–735.<br>
8.11. Marek Tamm and Zoltán Boldizsár Simon: More-Than-Human History: Philosophy of History at the Time of the Anthropocene. In J. Kuukkanen (Authors), Philosophy of History: Twenty-First-Century Perspectives, London: Bloomsbury Academic, 2021, s. 198–215. <br>
6.12. Hilda Kean: The moment of Greyfriars Bobby: The changing cultural position of animals 1800 – 1920, In: Kathleen Kete (ed.) A Cultural History of Animals in the Age of Empire 1800 – 1920, Berg 2007, s. 25-46. <br>
20.12. Gayatri Chakravorty Spivak: The Rani of Sirmur: An Essay in Reading the Archives, History and Theory, 1985, 24(3): 247-272<br>
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marie Staňková (10.06.2020)

BONNELL, Victoria E. - HUNT, Lynn (ed.): Beyond the cultural turn: new directions in the study of society and culture, London 1999

BOURDIEU, Pierre: Teorie jednání, Praha 1998

BURKE, Peter (ed.): New Perspectives on Historical Writing, University Park 1991

CONZE, Werner: Sozialgeschichte. In: CONZE, Werner: Gesellschaft - Staat - Nation, Stuttgart 1992, s. 86-95

DEVINE, Fiona - SAVAGE, Mike - SCOTT, John - CROMPTON, Rosemary (ed.): Rethinking Class - Culture, Identities and Lifestyle, Basingstoke 2005

HROCH, Miroslav (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus, Praha 2003

KOCKA, Jürgen: Sozialgeschichte. Begriff, Entwicklung, Probleme, Göttingen 1986.

LINDEN, Marcel van der - VOSS, Lex Heerma van (ed.): Class and other identities: gender, religion and ethnicity in the writing of European labour history, New York - Oxford 2002

ROLLISON, David: Discourse and class struggle: the politics of industry in early modern England, Social History 26, 2001, č. 2, s. 166-189

SOUTHGATE, Beverley: What Is History For?, New York 2005

STONE, Lawrence: The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History, Past and Present 85, 1979, s. 3-24

THOMPSON, Edward P.: Poverty of Theory and Other Essays, London 1978

TŘEŠTÍK, Dušan: Češi a dějiny v postmoderním očistci, Praha 2005

URBAN, Otto: Kapitalismus a česká společnost, Praha 2003

WEHLER, Hans-Urich: Historische Sozialwissenschaft und Geschichtsschreibung, Göttingen 1980

WHITE, Hayden: Historicismus, historie a figurativní obraznost, Reflexe 16, 1996

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK