PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teoreticko-metodologický seminář I - AXFSTMS02
Anglický název: Theoretical and Methodological Seminar I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AXFSTMS01
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. James Hill, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. James Hill, Ph.D. (30.09.2022)
Student je povinen se teoreticko-metodologického semináře účastnit po dobu dvou let. V rámci semináře probíhá
diskuse nad teoreticko-metodologickými otázkami vyplývajícími z disertačních projektů.Termín plnění: 2. a 3. ročník.
Teoreticko-metodologický seminář je realizované s doktorandským seminářem na jednom místě v tomtéž čase
Student je povinen se teoreticko-metodologického semináře účastnit po dobu dvou let.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (22.06.2020)

Je vždy individuální podle tématu dizertační práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK