PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teoreticko-metodologický seminář - AXFSTMS01
Anglický název: Departmental Theoretical and Methodological Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
doc. James Hill, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (18.09.2018)

Program na zimní semestr stanovíme v prvním semináři roku 2018-19, který se koná 9. 10. v 17.30, č. 218.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (17.09.2018)

Student je povinen se teoreticko-metodologického semináře účastnit po dobu dvou let. V rámci semináře probíhá společná četba metodologicky významných textů a diskuse nad teoreticko-metodologickými otázkami vyplývajícími z disertačních projektů. Jeho součástí je rovněž prezentace tezí zpracovaných k SDZK a metodologická diskuse nad nimi. Termín plnění: 2. a 3. ročník.
Program na zimní semestr stanovíme v prvním semináři roku 2018-19, který se koná 9. 10. v 17.30, č. 218.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (17.09.2018)

Prezentace vlastní práce na textu dizertace, prezentace teze k SZZk, nebo prezentace domluveného textu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (17.09.2018)

Student je povinen se teoreticko-metodologického semináře účastnit po dobu dvou let. V rámci semináře probíhá společná četba metodologicky významných textů a diskuse nad teoreticko-metodologickými otázkami vyplývajícími z disertačních projektů. Jeho součástí je rovněž prezentace tezí zpracovaných k SDZK a metodologická diskuse nad nimi. Termín plnění: 2. a 3. ročník.
Program na zimní semestr stanovíme v prvním semináři roku 2018-19, který se koná 9. 10. v 17.30, č. 218.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK