PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář II - AXFSDOS02
Anglický název: Doctoral Seminar II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AXFSDOS01
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. James Hill, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. James Hill, Ph.D. (28.02.2023)
Doktorandský seminář se koná pravidelně v každém akademickém roce. V 1. roce studia je vyžadována jen pasivní účast, od 2. roku studia účast aktivní, která zahrnuje prezentaci postupu práce na disertaci následovanou diskusí a připomínkami. Studenti mohou také prezentovat první verze příspěvků pro české nebo zahraniční konference, diskutovat první verze článků připravovaných v rámci Odborných aktivit, sdílet zkušenosti ze studijních cest, konferencí či jiných akademických událostí.

Splnění Doktorandského semináře bude studentovi započteno za pravidelnou účast na semináři (max. tři absence), prezentaci výsledků vlastní práce a kritickou diskusi prezentací druhých (tj. aktivní účast). V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.

Povinnost Doktorandský seminář bude studentovi automaticky zapisována v každém roce studia.

Seminář probíhá prezenčně.

English Seminar Moodle Page: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=14968
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Jakub Jirsa, Ph.D. (14.01.2022)

V 1. roce studia je vyžadována jen pasivní účast, od 2. roku prezentace první verze tezí k SZZK nebo části doktorské práce, případně též předběžná prezentace příspěvků pro české nebo zahraniční konference či diskuse první verze první verze článků připravovaných v rámci Odborných aktivit. Udělení atestace je podmíněno aktivní účastí a max. třemi absencemi.

Literatura
Poslední úprava: doc. Jakub Jirsa, Ph.D. (14.01.2022)

Je vždy individuální podle tématu dizertační práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK