PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář II - AXFSDOS02
Anglický název: Doctoral Seminar II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. James Hill, Ph.D.
prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2018)
Doktorandský seminář se koná pravidelně v každém akademickém roce. V 1. roce studia je vyžadována jen pasivní účast, od 2. roku studia účast aktivní, která zahrnuje prezentaci postupu práce na disertaci následovanou diskusí a připomínkami.
Na doktorandském semináři mohou studenti dále: prezentovat první verze příspěvků pro české nebo zahraniční konference; diskutovat první verze článků připravovaných v rámci Odborných aktivit; sdílet zkušenosti ze studijních cest, konferencí či jiných akademických událostí.
Splnění Doktorandského semináře bude studentovi započteno za pravidelnou účast na semináři, prezentaci výsledků vlastní práce a kritickou diskusi prezentací druhých.
Úvodní setkání (rozvržení semináře na ZS) se koná 9. 10. 2018, v 17.30, č. 218.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2018)

V 1. roce studia je vyžadována jen pasivní účast, od 2. roku prezentace první verze tezí k SZZK nebo části doktorské práce, případně též předběžná prezentace příspěvků pro české nebo zahraniční konference či diskuse první verze první verze článků připravovaných v rámci Odborných aktivit.

Sylabus
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2018)

Doktorandský seminář se koná pravidelně v každém akademickém roce. V 1. roce studia je vyžadována jen pasivní účast, od 2. roku studia účast aktivní, která zahrnuje prezentaci postupu práce na disertaci následovanou diskusí a připomínkami.
Na doktorandském semináři mohou studenti dále: prezentovat první verze příspěvků pro české nebo zahraniční konference; diskutovat první verze článků připravovaných v rámci Odborných aktivit; sdílet zkušenosti ze studijních cest, konferencí či jiných akademických událostí.
Splnění Doktorandského semináře bude studentovi započteno za pravidelnou účast na semináři, prezentaci výsledků vlastní práce a kritickou diskusi prezentací druhých.
Úvodní setkání (rozvržení semináře na ZS) se koná 9. 10. 2018, v 17.30, č. 218.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK