PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář - AXCDDOS01
Anglický název: Doctoral Seminar
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout sylabus ZS_2023-24.docx Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Michaela Černíková (25.06.2020)
Cíl semináře spočívá zejména v prezentaci výsledků práce doktorandů v různých fázích jejich studia od prvotního
projektu dizertační práce až po jednotlivé její vypracované kapitoly. Semináře se konají alespoň jednou měsíčně.
Doktorandi se v semináři naučí též o svých tématech diskutovat, korigovat a precizovat své původní představy na
základě diskuse s ostatními studenty i vyučujícími, případně přijímat nové metodologické podněty. Kromě této
základní úlohy se seminář též zaměřuje na praktické dovednosti spojené s doktorským studiem, a to formou
dílčích workshopů (např. řešení studentských grantů, psaní posudků na publikace, zásady redigování odborných
textů, různé formy prezentace – powerpoint, postery apod.).
Literatura
Poslední úprava: Ing. Michaela Černíková (25.06.2020)

Studijní literaturu volí vyučující předmětu v návaznosti na témata řešených disertačních projektů ve spolupráci s účastníky semináře, a to tak, aby vybraná literatura měla návaznost na prezentace a další aktivity studentů v semináři.

Metody výuky
Poslední úprava: Ing. Michaela Černíková (25.06.2020)

Pro udělení atestu je student prvního ročníku povinen vystoupit na semináři s projektem své disertační práce, ve druhém ročníku s tezemi své práce včetně metodologických východisek a koncepce práce, ve třetím ročníku a čtvrtém ročníku prezentuje části své práce.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D. (20.09.2019)

Doktorandský seminář moderních a soudobých dějin

Pondělí 17:30- 19:05, místnost č. 201 – konkrétní termíny setkání budou upřesněny

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

PhDr. Jan Randák, Ph.D.

 

Doktorandi formou exposé představují pramennou základnu, metody, metodologii a teze své doktorské práce, účastní se rozprav a diskusí nad prezentovanými tématy. Účast na semináři je povinná.

 

Atestace:

Podmínkou atestace je pravidelná aktivní účast na seminářích a prezentace vlastního výzkumu formou exposé (viz výše).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK