PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář - AXALDOS03
Anglický název: Doctoral Seminar
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (neurčen)
letní:neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Anotace
Seminář se skládá z těchto modulů (jejich popisy následují, každý na zvláštním formuláři B-III): 1. Dva semestrální
kursy (1 rok) o základních teoreticko-metodologických otázkách oboru. Typicky se realizuje kurs Rhetoric in
Philosophy and Literature, mohou být nicméně realizovány i jiné kursy (např. Literate Technologies). Tyto kursy
jsou doplněny prezentacemi vyučujících o praktických otázkách doktorského studia (tzv. „transferable skills“) jako
např. typech a vykazování publikací, zdrojích grantů a postupech při žádání o ně, problematiku prezentace
výzkumu na konferencích, tvorbu akademického portfolia s výhledem na budoucí uplatnění doktoranda na trhu
práce, atp. 2. Prezentace částí disertačních prací a dalších výsledků výzkumných aktivit doktorandů spolu s
diskusemi o metodologických problémech. Konají se pod vedením předsedy OR nebo jím určeného člena OR a
za spoluúčasti školitelů.
Poslední úprava: Paštěka Václav, Mgr. (25.06.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Student je povinen se Doktorandského semináře účastnit během 1.-3. ročníku studia. V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.

Poslední úprava: Paštěka Václav, Mgr. (25.06.2020)
Literatura

Je individuální pro každého studenta.

Poslední úprava: Paštěka Václav, Mgr. (25.06.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK