PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Doktorandský seminář - AXAJDOS04
Anglický název: Doctoral Seminar
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (24.06.2020)
Doktorandský seminář plní jako svorník studia následující základní funkce:
 prezentace a vykazování postupu práce na disertaci;
 prostor pro prezentaci odborných aktivit doktorandů;
 vzájemné diskuse doktorandů;
 pravidelný kontakt doktorandů s ÚAJD FF UK nad rámec pravidelných kontaktů doktorandů s jejich
školiteli.

Věcnou náplň semináře budou tvořit zejména tyto aktivity:
 prezentace postupu práce na disertaci, kritická reflexe a diskuze nad prezentací;
 kritická reflexe vlastního výzkumu doktorandů (např. před odesláním do recenzního řízení nebo před
prezentací na konferenci)
 nácvik prezentací pro mezinárodní konference s následnou diskusí a připomínkami;
 sdílení zkušeností a výměnu názorů doktorandů (např. reference o zkušenostech ze studijních cest, stáží
a konferencí; diskuze nad novou literaturou).

 Podle aktuálního počtu a zaměření doktorandů se bude Doktorandský seminář konat buď dohromady
pro všechny doktorandy programu a nebo odděleně pro doktorandy se synchronním, diachronním případně
didaktickým zaměřením disertační práce
 Doktorandský seminář se koná jednou za dva až tři týdny a student je povinen se ho účastnit po celou
dobu svého studia.
 V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.
Termín: Povinnost Doktorandský seminář bude studentovi automaticky zapisována v každém roce studia.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (24.06.2020)

Dle jednotlivých výzkumných témat

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK