PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Metody literární vědy II. (Evropské myšlení o literatuře) - AVS600045
Anglický název: Methods of Literary Science II (European Thought on Literature)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS500053
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (10.02.2019)
V letním semestru budou probírána témata kulturních věd a průniků mezi nimi a literární vědou.
Probírané okruhy:
1. Zrod kulturních věd, pojmy kultura vs. příroda, civilizace, společnost; možnosti kulturních teorií; kulturní historie-kulturní vědy-kulturologie (v sovětském a ruském smyslu)
2. Literární věda jako věda o kultuře
3. Kolektivní paměť a paměťová studia I
4. Kolektivní paměť a paměťová studia II
5. Kulturní sémiotika
6. New Historicism, Cultural Materialism a Cultural Studies
7. Kulturněvědná xenologie
8. Studie o kulturním prostoru (např. area studies)
9. Interkulturní komunikace
10. Mediální kulturní věda
11. Historická a literární antropologie
12. Shrnutí, opakování

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (23.09.2018)

Základní literatura

Rainer Baasner: Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Berlin 1996, 2001, 2005.

Úvod do literární vědy. Uspořádali M. Pechlivanos, S. Rieger, W. Struck, M. Weitz. Z německého originálu [1995] přel. M. Petříček. Praha 1999.

Miroslav Mikulášek: Via cordis: Ars interpretationis hermeneuticae. Ostrava 2011.

Konzepte der Kulturwissenschaften. Hrsg. von Ansgar Nünning und Vera Nünning. Stuttgart/Weimar 2003.

Metzler Lexion Literatur- und Kulturtheorie. Hrsg. von Ansgar Nünning. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar 2001.

 

Další rozšiřující literatura k tématu


Gilbertová K. E.-Kuhn H.: Dějiny estetiky
Losev A.-Šestakov V.: Dějiny estetických kategorií
Wellek R.: A History of Modern Criticism, 1-4
Heer Fr.: Evropské duchovní dějiny
Frank M.: Einführung in die frühromantische Ästhetik
Grondin J.: Úvod do hermeneutiky
Szondi P.: Úvod do literární hermeneutiky
Gadamer H.-G.: Člověk a řeč
Ricoeur, P.: Život, pravda, symbol
Ricoeur, P.: Čas a vyprávění, I-III
Forget P.: Text und Interpretation. Deutsch-französische Debatte
Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy
Foucault M.: Myšlení vnějšku
Derrida J.: Texty k dekonstrukci
Derrida J.: Tradice vědy a skrývání smyslu

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (23.09.2018)

Zápočet (po ZS) a zkouška (po LS).

Zápočet je udělen na základě odprezentovaného tématu v hodině, zkouška se skládá ze dvou otázek, shrnujících témata z obou semestrů (tj. dějiny literární vědy a literární věda jako součást věd o kultuře).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK