PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Areálové a evropské kontexty literatur východní Evropy II (19. století) - AVS600027
Anglický název: Areal and European Context of East European Literatures II (19th Century)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS500031
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. (20.02.2019)
Kurs představuje literatury východní Evropy ve vzájemném vztahu a v hlavních vazbách na literatury světové. <br>
<br>
Část kursu věnovaná ruské literatuře analyzuje vztahy ruské literatury k dalším literaturám východoevropského areálu a zemí bývalého ruského impéria. <br>
Dále poukazuje na vazby mezi klasickou ruskou literaturou a literaturami německou, francouzskou a anglickou. <br>
Tyto vazby budou konkrétně představeny na příkladu tvorby Dostojevského a Tolstého. <br>
<br>
Část vyučovaná T. Chlaňovou si klade za cíl vytvořit širší rámec pro studium ukrajinské literatury sledováním podstatných souvislostí a vazeb s evropskými literárními proudy a vlivy. Pozornost bude věnována i vztahu ukrajinské a ruské kultury v 19. století, zaměříme se na roli ruské literatury jako prostředníka mezi Ukrajinou a Evropou. Zároveň bude důraz kladen na specifické transformace jednotlivých významných uměleckých koncepcí v ukrajinském prostředí.<br>
Část vyučovaná T. Chlaňovou bude probíhat v následujících dnech: 22.2., 1.3., 8.3. a 15.3. 2019

Část vyučovaná P. Štollem bude věnována zejména klasicismu, preromantismu,romantismu a realismu v baltských literaturách v regionálních a evropských souvislostech.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. (20.02.2019)

Doc. Nykl:

Doporučená literatura

 

Zaborov, P. R. Rossija i francija. Literaturnyje i kul´turnyje svjazi. Sankt-Peterburg 2011.

 

Aleksejev, M. P. Russkaja kul´tura i romanskij mir. Leningrad 1985.
Osobnosti literatury a jejich vazby na areálový a evropský kontext
A. P. Čechov: pro et contra. Sankt-Peterburg 2002. A. S Puškin: pro et contra. Sankt-Peterburg 2000.
F. I. Tjutčev: pro et contra. Sankt-Peterburg 2005.
K. N. Leoťjev: pro et contra. Sankt-Peterburg 1995.
Karamzin: pro et contra. Sankt-Peterburg 2006.
Lermontov: pro et contra. Sankt-Peterburg 2002.
Gogol: pro et contra. Sankt-Peterburg 2009.


Část vyučovaná T. Chlaňovou

 

Studijní materiály

 

Materiály ke kurzu (ukázky, prezentace...) naleznete na moodle

 

Doporučená literatura

 

·      Lobas, V. Ch. Ukrajins´ka i zarubižna kul´tura. Kyjiv 2000.

 

·      Luc´kyj, Jurij. Between Gogol´ and Ševčenko: Polarity in the Literary Ukraine 1798-1847. München 1971. U26094.

 

·      Popovyč, M. Narys istoriji kul´tury Ukrajiny. Kyjiv 1998.

 

·      Rjabčuk, M. Vid Malorosiji do Ukrajiny. Kyjiv 2000.

 

·      Hrabovyč, H. Do istoriji ukrajins´koji literatury. Kyjiv 1997.

 

·      Poliščuk, Ja. Literatura jak heokul´turnyj proekt. Kyjiv 2008.

 

·      Čyževs´kyj, Dmytro. Istorija ukrajinskoji literatury. New York 1956.

 

·      Naydan, Michael M. When You Google Gogol, You Never Get "Hohol": The Re-Colonization of a Ukrainian Writer (studenti obdrží na hodině)

 

·      Luc´kyj, Jurij. Between Gogol´ and Ševčenko: Polarity in the Literary Ukraine 1798-1847. München 1971. 

 

·      Hrabovyč, H. Ševčenko jak mifotvorec. Kyjiv 1991.

 

·      Забужко, Оксана. Шевченкіц міф України. Спроба філософського аналізу. Київ: Факт, 2009.

 

Část vyučovaná P. Štollem

 

 

Slabihoudová, N. – Vlčková, A. – Štoll, P.: Slovník pobaltských spisovatelů. Libri, Praha 2003.

 

Parolek, R.: Lotyšská literatura. Bohemika, Praha 2000.

Parolek, R.: Litevská literatura. Bohemika, Praha 1996.

 

Parolek, R.: Srovnávací dějiny baltických literatur. Univerzita Karlova, Praha 1978.

 

Štoll, P.: Pět staletí lotyšsko-českých literárních vztahů. Lotyšská národní knihovna, Riga 2006.

 

Štoll, P.: Lotyšská kultura a Jednota bratrská. Karolinum, Praha 2013.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. (21.02.2018)

Student navštěvuje všechny tři části kurzu, k atestaci si zvolí primárně jednu oblast (buď ruskou, baltskou nebo ukajinskou), přičemž jako doplňkové mohou být požadovány i znalosti ze zbývajících dvou částí. Atestace je komisionální.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. (22.02.2017)

Část P. Štolla:

 1. Německobaltská lotyšská literatura.
 2. Lotyšský klasicismus a preromantismus, vliv německé filozofie.
 3. Ochranovská lotyšská literatura, její německé a české kontexty.
 4. Lotyšský vlastenecký romantismus, jeho zdroje a paralely.
 5. Lotyšský novoromantismus v evropském kontextu.
 6. Lotyšský realismus v evropském kontextu.

Část H. Nykla:

 1. Areáové kontexty ruské literatury
 2. Rusko-německé literární a kulturní vztahy
 3. Rusko-francouzské literární a kulturní vztahy
 4. Rusko-anglické literární a kulturní vztahy
 5. Literární vazby rusko-slovanské

Část T. Chlaňové

1. Klasicismus na Ukrajině, polemika o "neúplnosti ukrajinské literatury" (Čyževskyj, Grabowitz); konstituování novodobé ukrajinské literatury (otázka svébytnosti versus otázka univerzálnosti, literatura jako originál versus literatura jako kopie, literatura jako doplněk k literatuře ruské versus literatura jako exotická marginálie).

2. "Imperiální pragmatismus" a "národní idealismus" jako specifická "schizofrenie" ukrajinských spisovatelů 19. století; Mezi Gogolem a Ševčenkem: stanovení nové identity;

3. Taras Ševčenko - ukrajinsky a rusky psaná tvorba; tzv. "přizpůsobená" a "nepřizpůsobená" stránka osobnosti; evropské kontexty jeho tvorby;

4. Vliv anglického, francouzského, německého a ruského dramatu na tvorbu ukrajinských spisovatelů.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK