PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky gramatické struktury ruštiny II. - AVS500227
Anglický název: Current Questions of the Grammatical Structure of Russian Language II
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Vyučující: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Je záměnnost pro: AVS500039
Anotace
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (25.04.2020)
Cílem předmětu je prohloubení vědomostí o morfologickém a syntaktickém systému ruštiny. Pozornost bude věnována otázkám stabilnosti a dynamiky gramatického systému současné spisovné ruštiny s ohledem na kodifikaci jazyka, na jazykovou normu a jazykový úzus. Důležitým komponentem je komparativní pohled na češtinu, blízkost a různorodost obou jazyků.
Literatura
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (25.04.2020)

Barnetová, V. et al. 1979. Russkaja grammatika. 1-2. Praha. 

Gorbačevič, K. S. 1974. Variantnost´ slova i jazykovaja norma. Moskva. 

Graudina, L.K., Ickovič, V.A., Katlinskaja, L.P. 1976, 2002. Grammatičeskaja pravil'nost' russkoj reči. Opyt častotno-stilističeskogo slovarja variantov. Moskva.

Literaturnaja norma i variantnost´. Moskva 1981.

Krysin, L. P. (red.) 1974. Russkij jazyk po dannym massovogo obsledovanija: opyt social’no - lingvističeskogo izučenija. Moskva.

Panov, M. V. 1968. Russkij jazyk i sovetskoe obščestvo: socio-lingvističeskoe issledovanie. 1-4. Moskva. 

Russkij jazyk konca XX stoletija (1985 - 1995). Moskva 2000.

Russkij jazyk i sovremennost´. Problemy i perspektivy razvitija russkogo jazyka. Moskva 1991. 

Russkij jazyk segodnja (otvetstvennyj red. L.P. Krysin). Moskva 2000. 

Sovremennyj russkij jazyk, aktivnye processy na rubeže XX-XXI vekov (otv. red. L.P. Krysin). Moskva 2008.

Sovremennyj russkij jazyk: sistema, norma, uzus (otv. red. L.P. Krysin). Moskva 2010.

Širjaev, E. (red.) 1997. Russkij jazyk. Opole. (Najnowsze dzieje języków słowiańskich)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (25.04.2020)

Atestace se uděluje na základě úspěšně složené ústní zkoušky (dálkově, technické parametry budou specifikovány ve vypsaných termínech). Vedle obsahu přednášky si studenti připraví seznam četby, který zašlou o den dříve na e-mail.

Sylabus
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.02.2021)

1. Второстепенные предикации и их выражение инфинитными формами глагола I: деепричастия и причастия

2. Второстепенные предикации и их выражение инфинитными формами глагола II: инфинитив

3. Синтаксические нули

4. Двойные глаголы I

5. Двойные глаголы II (проблема языкового контакта)

6. Прагматика I: Основные проблемы и речевые акты

7. Прагматика II: Вежливость

8. Когнитивная семантика: Основные проблемы и некоторые результаты в русистике

9. Языковая картина мира

10. Социолингвистика I: Основные проблемы

11. Социолингвистика II: Разговорная речь и просторечие

12. Словообразование: феминативы

13. Актуальные аспекты развития русского языка: динамика и устойчивость, тенденция к аналитизму(?) интернационализация(?)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK