PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk II.: Ázerbájdžánský jazyk - AVS500135
Anglický název: Second Language II: Azerbaijani Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eldar Valiyev
Vyučující: Mgr. Eldar Valiyev
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Leyla Musayeva (14.02.2016)
Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Cílem kurzu je pokračovat učit posluchače se základy ázerbájdžánského jazyka.
Bude se nejvíc věnovat dvěma slovním druhům a to je slovesům a podstatným jmenům. Studenti budou seznámeni s časováním sloves a naučí se vyjádření v různých slovesných časech, poznají minimálně 3 slovesné časy. Taky se bude zabývat skloňováním podstatných jmen a funkcemi pádů v Ázerbájdžánštině.
Dále studenti budou vedeni k rozšiřování a nacvičování své slovní zásoby, zvláštní pozornost bude věnována také rozšiřování poznatků o Ázerbájdžánu, jeho kultuře a literatuře.
Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Způsob ukončení - započet.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Leyla Musayeva (14.02.2016)

1.                  SADIG, Sh.: I learn Azerbaijan language. Baku 2012.

2.                  Nağıoğlu, M., Zeynallı M. a Hüseynov S.:  Azərbaycan dili. Bakı 2014.

3.                  Skupina autorů: English-Azerbaijanian dictionary. Baku 2008.

4.                  Mansumov, E.S., Hatamova, U.S.: Azerbaijanian-English phrasebook. Baku 2013.

5.                  Tagiyev, M.T.: 4 dílný Ázerbájdžánsko-ruský slovník. Baku 2006.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Leyla Musayeva (14.02.2016)

1.      Sloveso. Infinitiv sloves. Časování v přítomném času. - Co dělám každý den?

2.      Procvičování časování sloves. - Můj den.

3.      Skloňování podstatných jmen. - Ázerbájdžánské lidové písně.

4.      Procvičování skloňování podstatných jmen. - Svátky a tradice.

5.      Hodiny. - Svátek Novruz: tradice úterků.

6.      Určitý minulý čas sloves. - Jak jsem strávil prázdniny.

7.      Procvičování určitého minulého času sloves. - Národní jídla, ázerbájdžánské speciality.

8.      Neurčitý minulý čas sloves. - Ázerbájdžánské pohádky.

9.      Procvičování neurčitého minulého času sloves.

10.  Budoucí čas sloves. - Moje plány na letní prázdniny, Vánoce, Nový rok, …

11.  Procvičování budoucího času sloves.

12.  Adjektiva. - Barvy. Antonyma. - Můj pokoj. 

13.  Opakovací lekce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK