PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. - lingvistický - AVS500111
Anglický název: Diploma Thesis Seminar of Linguistic I
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ARJ100050
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Záměnnost : AVS500112
Je prerekvizitou pro: AVS500177
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Věra Lendělová, CSc. (19.09.2014)
Cílem semináře je studentům ukázat, jak nejlépe a metodologicky nejvhodněji zpracovat vybrané téma diplomové práce. Seminář má směřovat k osvojení základních mechanismů nezbytných při práci s teoretickými východisky stejně tak jako při systematizaci, analýze a deskripci konkrétního jazykového materiálu (excerpt). Posluchač si má osvojit odborný způsob citace a odkazování, aktuální normy transkribce a transliterace, uvádění bibliografických údajů, včetně přílohového materiálu. V rámci předmětu studenti budou přednášet referáty související s konkrétní problematikou jednotlivých diplomových prací.

1. Volba tématu. Charakter práce.
2. Vyhledávání bibliografických podkladů. Bibliografie a její sestavování.
3. Pracovní plán. Obsah jako pracovní osnova.
4. Vytvoření konečné verze konspektu práce.
5. Příprava teoretické části práce.
6. Příprava analytické části práce.
7. Zásady excerpce jazykového materiálu z primárních zdrojů.
8. Systematizace materiálu.
9. Hlavní aspekty analýzy a deskripce materiálu.
10. Prezentace témat diplomových prací a diskuze I.
11. Prezentace témat diplomových prací a diskuze II.
12. Prezentace témat diplomových prací a diskuze III.
13. Prezentace témat diplomových prací a diskuze IV.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK