PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Myšlenkové koncepty východní Evropy a jejich evropský kontext III (20. století) - AVS500088
Anglický název: Thought Concepts of Eastern Europe and their European Context III (20th Century)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013 do 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. (15.03.2019)

Příklady knih vhodných k četbě

 (není náhodou, že se četba prolíná s jinými kursy; nicméně je potřeba si vybrat položky, které student dosud nečetl :)

 (není od věci četbu konzultovat s přednášejícím, může doporučit něco podle individuálního zájmu, který je jen a jen vítán) 

 

 • Věchi. Sborník článků o ruské inteligenci.
 • Současná ruská filosofie: sborník statí. Praha 1929.
 • Nykl, H. (ed.) Vybrané kapitoly z ruského myšlení 20. století. N. O. Losskij, I. A. Iljin, S. I. Gessen, L. N. Gumiljov. Praha 2008.

 N. A. Berďajev 

 • Prameny a smysl ruského komunismu 
 • Filosofie nerovnosti 
 • Nový středověk

L. I. Šestov 

 • Apoteóza vykořeněnosti
 • Kierkegaard a existenciální filosofie 
 • Athény a Jeruzalém 
 • Potestas clavium

 P. A. Florenskij

 •  Ikonostas 
 • Obrácená perspektiva 
 • Sloup a opora Pravdy

 S. N. Bulgakov

 •  Ot marxizma k idealizmu 
 • Filosofija imeni 
 • Tichije dumy

 S. L. Frank

 •  Člověk a realita 
 • Nepostižimoje 
 • Predmet znanija

 L. P. Karsavin 

 B. P. Vyšeslavcev

 •  Etika proměněného erotu 

  N. O. Losskij

 •  Intuitivism 
 • Dostojevskij a jeho kresťanský svätonáhl´ad 
 • Absolútné kritérium pravdy

 D. Čyževskij

 •  Filosofija na Ukrajini 
 • Hegel in Russland

 S. I. Gessen

 •  Filosofické základy pedagogiky

 I. I. Lapšin

 •  Filosofija izobretenija i izobretenija v filosofii

 B. N. Jakovenko

 •  Dějiny ruské filosofie

 L. N. Gumiljov

 •  Od Rusi k Rusku 
 • Etnogenez i biosfera zemli 
 • Drevnjaja Rus´ i velikaja step´

 A. F. Losev 

 klasičtí eurasijci (P. N. Savický, N. S. Trubeckoj..., sborník Ischod k Vostoku)

 marxisté (G. V. Plechanov, V. I. Lenin, A. V. Lunačarskij, A. A. Bogdanov...)

 

a řada, řada dalších...

  

 Základní studijní literatura:

MEŇ, A.: Ruská náboženská filozofia. Bratislava 2005.

LOSSKIJ, N. O.: Dějiny ruské filosofie. Velehrad 2004.

ZEŇKOVSKIJ, V. V.: Istorija russkoj filosofii. Leningrad 1991.

Russkaja filosofija. Malyj enciklopedičeskij slovar´. Moskva 1995.

LEVICKIJ, S. A.: Očerki po istorii russkoj filosofii. Moskva 1996.

Walicki, A.: Zarys myśli rosyjskiej. Kraków 2005. 

Hamburg, G. - Poole, R.: A history of Russian philosophy 1830-1930. Cambridge 2010.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. (20.02.2018)

K získání zkoušky je potřeba prostudovat tři práce ruských filosofů zmíněného období. Jednu z nich bude student prezentovat v průběhu kursu nebo o ní napíše esej (3 NS). Během zkoušky budou položeny dvě otázky, jedna bude souviset s četbou, druhou zadává examinátor z témat zmíněných během přednášky.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. (20.02.2018)

Program kursu

 • mezi uměním, náboženstvím a vědou (ruská filosofie počátku 20. století)
 • Solovjov a ti další (paradigma náboženské filosofie)
 • pravoslavná teodicea (P. A. Florenskij, S. N. Bulgakov)
 • ve šlépějích Dostojevského - existencialismus před existencialismem (V. V. Rozanov, L. I. Šestov)
 • po Kantovi - Kant (ruské novokantovství v zápase s "filosofickými přežitky")
 • marxismus mezi eschatologií a nihilismem (G. V. Plechanov, A. A. Bogdanov, A. Lunačarskij)
 • filosofický parník a exil ruské filosofie do Evropy (N. A. Berďajev)
 • ruská filosofie ve Francii
 • ruská filosofie v Německu
 • ruští myslitelé v Masarykově Československu (I. I. Lapšin, B. N. Jakovenko, S. I. Gessen, D. Čyževskij)
 • patriarcha ruské filosofie v Českých zemích a na Slovensku (N. O. Losskij)
 • eurasijství a filosofie dějin L. Gumiljova
 • A. F. Losev a nemarxistická filosofie v SSSR

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK