PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Myšlenkové koncepty východní Evropy a jejich evropský kontext II (19. století) - AVS500087
Anglický název: Thought Concepts of Eastern Europe and their European Context II (19th Century)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013 do 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. (17.09.2013)
Předmět seznamuje s nejvýznamnějšími osobnostmi a myšlenkovými proudy v oblasti východní Evropy v období 19. a počátku 20. století. V této době ruské myšlení nejen reagovalo na podněty z Evropy, ale zároveň přineslo řadu originálních koncepcí, které nalezly svůj ohlas v dalších evropských zemích včetně Čech. V této době byla také postupně objevována poutavost a sugestivnost ruských myslitelů. Nejvíce Západ zaujali ruští radikálové a náboženští filosofové. Jména jako Bakunin, Gercen, Danilevskij či Solovjov se nedílně zapsala do pokladnice evropské kultury.
Předmět je koncipován jako prohloubení a systematizace poznatků nabytých z myšlení východní Evropy během bakalářského studia, lze si jej však zapsat i jako výběrový na kterémkoli stupni studia.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. (16.10.2017)

Primární literaturu k četbě je možné čerpat z témat v sylabu či po dohodě s přednášejícím.

 

Sekundární literatura - dějiny ruského a východoevropského myšlení:

 • ČYŽEVS´KYJ, D. Filosofija na Ukrajini. Praha 1928.
 • HAMBURG, G. M. – POOLE, R. A. (edd.). A history of Russian philosophy 1830-1930: faith, reason, and the defense of human dignity. New York 2010.
 • Istorija russkoj filosofii. Moskva 2001.
 • JAKOVENKO, B. V. Dějiny ruské filosofie. Praha 1938.  
 • LEVICKIJ, S. A. Očerki po istorii russkoj filosofii. Moskva 1996.
 • LOSSKIJ, N. O. Dějiny ruské filosofie. Velehrad 2004.
 • MEŇ, A. Ruská náboženská filozofia. Bratislava 2005.
 • Russkaja filosofija. Malyj enciklopedičeskij slovar´. Moskva 1995.
 • WALICKI, A. The flow of ideas : Russian thought from the enlightenment to the religious-philosophical renaissance. Frankfurt a/M 2015.
 • ZEŇKOVSKIJ, V. V. Istorija russkoj filosofii. Leningrad 1991.

 

Sekundární literatura - česká, dílčí témata (výběr)

 • Neumann, B. Hledači naděje (svědectví o epoše narodnictví). Praha 1974.
 • Hanuš NYKL, Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma. Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století, Praha 2015.
 • Josef  ŠAUR, Boris N. Čičerin o ruských dějinách: (státní škola jako historiografický a společenský fenomén), Brno 2015.
 • Karel ŠTINDL, Fjodorov, Revolver Revue 30, 1995, s. 217–238
 • Radomír VLČEK, Ruský panslavismus – realita či fikce, Praha 2002.
 • Zbyněk VYDRA, Život za cara. Krajní pravice v předrevolučním Rusku, Červený Kostelec 2010. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. (10.02.2019)

Zkouška je založena ústním pohovoru: první část zkoušky bude založena na přečtení tří knih z oblasti ruského myšlení, které student pro tuto zkoušku prostudoval a bude interpretovat, dále bude položena otázka založená na některém tématu (myslitel, filosofický směr apod.), o němž se hovořilo během kursu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. (16.10.2017)

tematické okruhy:

 • Ruská filosofie známá neznámá (místo úvodu)
 • Skovoroda - první filosof východní Evropy? SKOVORODA, G. S. Výběr z díla.
 • Ruské zednářství. RADIŠČEV, A. N. Putování z Petrohradu do Moskvy.
 • Čaadajev a počátek diskuse o ruských dějinách. ČAADAJEV, P. Filozofické listy.
 • Slavjanofilství a západnictví. Chomjakov, I. Kirejevskij, K. Aksakov, Gercen, Bakunin, Bělinskij, T. Granovskij.
 • Tolstoj a tolstojovství. TOLSTOJ, L. N. Zpověď + V čem je má víra?
 • Dostojevskij jako filosof. DOSTOJEVSKIJ, F. M. Zápisky z mrtvého domu + Zápisky z podzemí nebo Deník spisovatele 
 • Estetický konzervatismus K. N. Leonťjeva. LEONŤJEV, K. N. Byzantinismus a Slovanstvo.
 • Nejznámější ruský filosof. SOLOVJOV, V. S. Filosofické práce (Krize západní filosofie, Filosofické principy celistvého vědění, Kritika abstraktních principů, Rusko a všeobecná církev, Čtení o Boholidství, Tři rozhovory, Ospravedlnění Dobra) 
 • V. V. Rozanov. ROZANOV, V. V. Spadané listy, Apokalypsa naší doby, Solitéry
 • Existencialismus před existencialismem. ŠESTOV, L. I. Apoteóza vykořeněnosti, Kierkegaard a existenciální filosofie, Athény a Jeruzalém...  
 • D. S. Merežkovskij. MEREŽKOVSKIJ, D. S. Filosofické práce (Přicházející cham, L. Tolstoj a Dostojevskij, Tajemství tří)
 • Symbolismus a ruská filosofie: V. I. IVANOV. Rodnoje i vselenskoje.
 • Ruská inteligence a revoluce. VĚCHI. Sborník statí o ruské inteligenci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK