PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Překlad uměleckých textů ze zvoleného areálového jazyka (ukrajinština) - AVS500073
Anglický název: Translation of Artistic Texts from the Selected Areal Language (Ukrainian Language)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
Prerekvizity : AVS500069
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. (20.02.2019)

Veškeré materiály (texty pro překlad, prezentace, doplňkové texty) budou po 1. hodině k dispozici na moodle 

 

Doporučená literatura

Levý, Jiří. Umění překladu, Praha 1983.

Steiner, G. Po Babelu. Otázky jazyka a překladu. Praha 2010.

Mareš, P. "Also, nazdar!": aspekty textové vícejazyčnosti, Praha 2003.

 

Hečko, Blahoslav. Dobrodružství překladu, Praha 2000.

Hrdlička, Milan. Literární překlad a komunikace, Praha 2003.

Vilikovský, Jan. Překlad jako tvorba, Praha 2002.

Knittlová, D. Teorie překladu, Olomouc 1995.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Alexej Sevruk, Ph.D. (12.02.2013)

Aktivní účast na semináři, odevzdání překladů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK