PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Překlad uměleckých textů ze zvoleného areálového jazyka (ruština) - AVS500072
Anglický název: Translation of Artistic Texts from the Selected Areal Language (Russian Language)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS500221
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Prerekvizity : AVS500068
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (13.02.2019)
Cílem předmětu je prohloubení pohledu na teorii a praxi překladu, na lingvistické přístupy k překladu uměleckého textů z ruštiny do češtiny: interpretace textu, vyhledávání ekvivalentu, výběr z možných řešení, kompenzace aj. Seminář má sloužit posluchačům k nácviku dovednosti překladu ze zvoleného areálového jazyka (ruština) a k aplikaci základních teoretických poznatků u kurzu teorie překladu. Do předmětu budou zařazeny různorodé umělecké texty, volené i s ohledem na období jejich vzniku či žánrová specifika. Seminář má naučit posluchače metodologii překladu uměleckého textů z cizího jazyka. Předpokládá se aktivizace mezioborových vědomostí a návyků posluchačů (především ze systémové ruské gramatiky a reálií), jakož i dovednost pracovat s cizojazyčným textem.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (13.02.2019)

Bílek, P. A. Hledání jazyka interpretace k modernímu prozaickému textu. Brno: 2003.

Čermák, J. – Ilek, B. – Skoumal, A. (eds.). Překlad literárního díla. Praha: 1970.

Fišer, Z. Překlad jako kreativní proces. Praha: 2009.

Gazda, J. – Pospíšil, I. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. Brno: 2007.

Chalejeva, I. I. Chudožestvennyj perevod. Voprosy teorii i praktiki. Jerevan: 1982.

Kufnerová, Z. Umělecký překlad a jazyková tvořivost. In: Kol. Překládání a čeština. Praha: 1994.

Levý, J. Umění překladu. Praha: 2013.

Malý, R. Příběhy básní a jejich překladů. Olomouc: 2014.

Pechar, J. Interpretace a analýza literárního díla. Praha: 2002.

Pechar, J. Otázky literárního překladu. Praha: 1986.

Pechar J. Překlad básnického obrazu. Translatologica Pragensia V, Praha: 1991.

Skoumal, A., ed., Čermák, J., ed. a Ilek, B., ed. Překlad literárního díla. 1. vyd. Praha: Odeon, 1970.

Steiner, G. Po Bábelu: otázky jazyka a překladu. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2010.

Wellek, R. – Warren, A. Teorie literatury. Olomouc: 1996.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK