PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk II.:Ruský jazyk - AVS500064
Anglický název: Second Language II: Russian Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS100140
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (16.08.2011)
Cílem kurzu je dále rozvíjet konverzační schopnosti posluchačů a jejich schopnost aplikovat v praxi znalost ruské gramatiky. Průběžné opakování a probírání nové látky bude rozvíjet receptivní a produktivní řečové dovednosti studentů; bude kladen důraz na kontextualizaci podávané informace, stále více bude procvičováno kompenzační vyjadřování. Po absolvování kurzu student dokáže komunikovat s rodilým mluvčím, bezpečně rozumí středně náročným textům a také přednáškám svého studijního zaměření. Dokáže koncipovat text na probraná témata.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK