PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Východní Evropa v mezinárodních vztazích I (do konce 19. století) - AVS500057
Anglický název: Eastern Europe in International Relations I (until the End of the 19th Century)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013 do 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (09.09.2013)
Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními problémy mezinárodních vztahů od středověku do konce 19. století. Důraz bude kladen na otázky zahraniční politiky Ruského impéria, problematiku zániku polského státu a vývoje východní otázky. Vedle politických dějin se bude věnovat i hospodářským dějinám a tzv. kulturnímu transferu. Studenti budou seznámeni se základními odbornými pracemi, vydáním pramenů k dějinám mezinárodních vztahů a výsledky nejnovějšího vědeckého výzkumu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (09.09.2013)

- prokázání základní orientace v problematice kurzu formou ústního pohovoru

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (09.09.2013)

Základní studijní literatura:

Istorija Rossii s drevnejšich vremën do načala XXI veka (pod redakcijej A. N. Sacharova). Moskva 2011.

PIPES, R.: Rusko za starého režimu. Praha 2004.

SAHANOVIČ, H., ŠYBIEKA Z.: Dějiny Běloruska. Praha 2006.

SKŘIVAN, A.: Evropská politika 1648-1914. Praha 1999.

ŠVANKMAJER, M. a kol.: Dějiny Ruska. Praha 2008.

ŠVEC, L., MACURA, V., ŠTOLL, P.: Dějiny pobaltských zemí. Praha 1996.

Další odborná literatura:

DAVIES, N.: Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy. Praha 2003.

EJDELMAN, N.: Smrt tyrana. Praha 1986.

ERICKSON, C.: Kateřina Veliká. Ostrava 1997.

GLENNY, M.: Balkán 1804-1999. Nacionalismus, válka a velmoci. Praha 2003.

HERESCHOVÁ, E.: Mikuláš II., poslední ruský car. Praha 1996.

HERRE, F.: Metternich. Praha 1996.

HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha 1998.

JUTIKKALA, E.: Dějiny Finska. Praha 2001.

KATEŘINA II.: Paměti carevny Kateřiny II. Praha 1993.

MASSIE, R. K.: Petr Veliký. Život a svět. Praha 2006.

PALMER, A.: Úpadek a pád osmanské říše. Praha 1996.

PAYNE, R., ROMANOFF, N.: Ivan Hrozný. Praha - Plzeň 2008.

RYCHLÍK, J.: Dějiny Bulharska. Praha 2001.

Serczyk, W.: Ivan IV. Hrozný. Car vší Rusi a stvořitel samoděržaví. Praha 2004.

SKRYNNIKOV, R. G.: Boris Godunov. Moskva 2003.

SKRYNNIKOV, R. G.: Carstvo terrora. Sankt-Peterburg 1992.

SKRYNNIKOV, R. G.: Krest i korona : cerkov’ i gosudarstvo na Rusi IX-XVII vv. Sankt-Peterburg 2000.

SKRYNNIKOV, R. G.: Michail Romanov. Moskva 2005.

Skrynnikov, R. G.: Tri Lžedmitrija. Moskva 2003.

SKRYNNIKOV, R. G.: Vasilij Šujskij. Moskva 2002.

SKŘIVAN, A.: Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906-1914. Praha 1996.

STELLNER, F.: Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II. Praha 1995.

STELLNER, F.: Sedmiletá válka v Evropě. Praha 2000.

STELLNER, F. a kol.: Hospodářské dějiny (16.-20. století). Praha 2006.

ŠVANKMAJER, M.: Kateřina II. Lesk a bída impéria. Praha 2001.

ŠVANKMAJER, M.: Petr I. Zrození impéria. Praha 1999.

TARLE, Je. V.: Napoleonovo tažení na Rus 1812. Praha 1950.

TARLE, Je. V.: Krymská válka, 2 sv. Praha 1951.

TREPTOW, K. W.: Dějiny Rumunska. Praha 2000.

VLČEK, R.: Ruský panslavismus - realita a fikce. Praha 2002.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (09.09.2013)
 1. Východní Evropa středověku a raného novověku v mezinárodních vztazích; Kyjevská Rus a její sousedé.
 2. Vznik a expanze litevského státu.
 3. Zahraniční politika moskevského státu; vztahy k Tatarům a Litvě; počátky kontaktů se Západem.
 4. Vnější politika Ivana IV. Vasiljeviče; polská a švédská intervence v období Smuty; ukrajinská otázka v 17. století a Moskva.
 5. Vznik Ruského impéria (Rusko jako velmoc, vliv západní a střední Evropy).
 6. Polská otázka v mezinárodní politice 18. a 19. století (saská éra, dělení Polska, severní dvory a rozdělené Polsko, reakce velmocí na polská povstání); počátek východní politiky (expanze za Kateřiny II. a Alexandra I.).
 7. Rusko a Velká francouzská revoluce, napoleonské války, Polsko jako francouzský satelit.
 8. Vídeňský kongres, "systém Svaté aliance", politika intervence, metternichovský systém; Rusko garantem konservativismu a monarchismu, "severní dvory" proti liberální Evropě, řecká otázka, revoluční rok 1848, "Olomoucké ponížení Pruska".
 9. Východní politika v první polovině 19. století a krymská válka; dočasné oslabení ruské zahraniční politiky po roce 1856, postoj ke sjednocení Rumunska a Itálie.
 10. Ruská expanze ve střední Asii, prodej Aljašky.
 11. Rusko a sjednocení Německa; bismarckovská éra ve světové politice (Spolky tří císařů, Zajišťovací smlouva, východní krize v osmdesátých letech 19. století).
 12. Vznik rusko-francouzského spojenectví a Dohody.
 13. Ruská expanze na Dálném východě a diplomacie v předvečer první světové války.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK