PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky gramatické struktury studovaného areálového jazyka II (ukrajinština) - AVS500040
Anglický název: Current Questions of the Grammatical Structure of the Studied Areal Language II (Ukrainian Language)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Vyučující: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (27.02.2019)
Cílem kurzu je prohloubení teoretických aspektů ukrajinské morfologie s ohledem na již nabyté jazykové kompetence studenta: aktuální problémy teorie slovních druhů; sémanticko-syntaktická valence a slovní druh; univerzálnost protikladu jména a slovesa; systémové a komunikační aspekty gramatických a pojmových kategorií v ukrajinském, příp. ruském kontextu v porovnání s češtinou; rozdíly v inventáři gramatických kategorií a gramémů v jednotlivých slovanských jazycích.
Literatura
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (27.02.2019)

Základní:

Alpatov, V.M. (red.): Časti reči. Teorija i typologija. Moskva 1990

Horpynyč, V.O.: Morfolohija ukrajins´koji movy. Kyjev 2004

Mel´čuk I.A.: Kurs obščej morfologii. Moskva 1995

Ponomariv, O.D.: Sučasna ukrajins´ka mova. Kyjev 2001

Problemy funkcional´noj grammatiky: Kategorii morfologii i sintaksisa v vyskazyvanii//otv.red. A.V. Bondarko, S.A. Šubik. SPb.: Nauka, 2000

Vychovanec´, I., Horodens´ka, K. : Teoretyčna morfolohija ukrajins´koji movy. Kyjev 2004

Wierzbicka, A.: The semantics of grammar. Amsterdam 1988

Zahnitko, A.P.: Teoretyčna hramytyka ukrajins´koji movy. Morfolohija. Donec´k 1996

 Doporučená:

Aleksijenko, L.A., Kozlenko, I.V.: Hramatyčnyj slovnyk ukrajins´kych dijesliv. U dvoch tomach. T.1. Kyjev 1998

Arpolenko, G.P., Horodens´ka, K.G., Ščerbatjuk, G.Ch.: Čyslivnyk ukrajins´koji movy. Kyjev 1980

Bondarko, A.V., Bulanin, L.L.:  Russkij glagol. Leningrad 1967

Fillmore, CH.J. : The case for case. In: Universals in Linguistic Theory. New York 1968

Kasevič, B.V.: Semantika. Sintaksis. Morfologija. Moskva 1988

Kořenský, J.: Kompexní popis výrazové struktury pádu  substantiva v češtině. Praha 1972

Miloslavskij, I.G.: Morfologija//Sovremennyj  russkij jazyk/Pod red.V.A.Belošapkovoj. Moskva 1978

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (27.02.2019)

Atestace: ZK, požadavky: 70% (aktivní) účast na přednáškách

Sylabus
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (27.02.2019)

1/ Kategoriální defektnost číslovky (v srovnávacím ukrajinsko-českém aspektu)

2/  Gramatické kategorie u sloves

3/ Vido-temporální kategorie a modus

4/ Transpozice slovesného času a způsobu

5/ Slovesný rod v ukrajinštině (v srovnávacím ukrajinsko-rusko-českém aspektu)

6/ Produktivní a neproduktivní slovesné třídy a slovotvorné typy

7/ Tvorba a funkce příčestí

8/ Tvorba a funkce přechodniků

9/ Predikativum modální jako slovní druh (модальник)

10/ Predikativum jako slovní druh (станівник)

11/ Problematikaneohebnýchslovníchdruhů, přechodmezinimi

12/ Adverbia

13/ Partikulizace v součané ukrajinštině

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK