PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj komunikačních dovedností ve studovaném areálovém jazyce II (ukrajinština) - AVS500026
Anglický název: Development of Communication Skills in the Studied Areal Language II (Ukrainian Language)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Vyučující: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (31.01.2012)
Anotace
Kurz navazuje na předmět Rozvoj komunikačních dovedností ve studovaném areálovém jazyce I s cílem dalšího prohloubení a zdokonalení komunikačních schopností posluchačů. Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni plynnulého a logického projevu v ukrajinském jazyce. Jako předmět diskuze slouží dalších 13 témat, probíraných opět za použití autentických textů, filmů atd. Studenti si dále rozšíří znalosti norem ukrajinského spisovného jazyka a seznámí se s některými metodami odstranění chyb v mluvené a písemné řeči, čímž budou schopni redukovat chyby ve vlastním projevu. Ústní a písemná cvičení jsou zaměřená na formování automatické a správné reakce v různých komunikačních situacích.
Literatura
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (31.01.2012)

Literatura
Základní studijní literatura
Bacevyč F.S., Osnovy komunikatyvnoji lingvistyky, Kyjiv 2009.
Feller M., Vpravne (efektyvne) spilkuvannja, Drohobyč 2000.
Kul'tura ukrajin'skoji movy /za red. V.M. Rusanivs'koho, Kyjiv 1990.
Ponomariv O.D., Stylistyka sučasnoji ukrajin'skoji movy, Ternopil 2000.
Ponomariv O.D., Kul'tura slova. Movnostylistyčni porady. Kyjiv 2001.
Radevyč-Vynnyc'kyj Ja. Etyket i kul´tura spilkuvannja, L´viv 2001.

Další odborná literatura
Bilan'uk L., Kartyna movnoho svitohl'adu v Ukrajini // Movoznavstvo, 2000, № 4-5.
Bohorod A., Ukrajins'kyj narodnyj tanec' u pysemnych džerelach // Dyvoslovo, 1997, № 7.
Bohorod A., Tancem slavyly Bohiv // Svaroh, 1995, № 2.
Caruk O., Ukrajins'ka mova sered inšych slovjans'kych: etnolohični ta hramatyčni parametry. Dnipropetrovs'k, 1998.
Čyževs'kyj D. Ukrajins'ka kul'tura. M'unchen, 1983.
Dyskurs jak kohnityvno-komunikatyvnyj fenomen, Charkiv 2005.
Etnos. Nacija. Deržava: Ukrajina v konteksti svitovoho etnoderžvnyc'koho dosvidu: Monohrafija / Zа zah. red. Ju.I.Rymarenka. Kyjiv, 2000.
Hnatenko P.I., Pavlenko V.N., Etničeskije ustanovki i etničeskije st'er'eotipy. Dn'eprop'etrovsk, 1995.
Ivanyšyn V., Radevyč-Vynnyc'kyj J., Mova i nacija, Drohobyč 1994.
Junh K.H. Arch'etip i simvol. Moskva, 1991.
Janiv V. Narysy do istoriji ukrajins'kоji etnopsycholohiji. M'unchen, 1993.  
Kafars'kyj V. Nacija i deržava: Kul'tura, Ideolohija, Duchovnist'. Ivano-Frankivs'k, 1999.
Kononenko V., Koncepty ukrajins'koho dyskursu, Kyjiv; Ivano-Frankivs'k 2002.
Masenko L., Movno-kul'turna sytuacija v Ukrajini / Sociolinhvistyčni čynnyky formuvanna // Dyvoslovo, 2001, č.10, s.7-8.
Osvitnjo-informacijnyj Internet-proekt Nova mova. http://www.novamova.com.ua
Semčyšyn M., Tys'ača rokiv ukrajins'koji kul'tury. Kyjiv, 1993.
Slav'anskije kul'tury i mirovoj kul'turnyj process: Mat'erialy M'eždunarodnoj konf'er'enciji Junesko. Minsk, 1985.
Taranenko O.O., Pryncyp antropocentryzmu v systemi movnych koordynat i sučasnyj gendernyj ruch // Movoznavstvo. 2005, N.1, s.3-25
Tkačenko O.B., Misce Ukrajiny i ukrajins'koji movy na karti cvitu // Movoznavstvo, 2001, №1.
Užčenko V.D., Obrazy ridnoji movy. Luhans'k, 2005.
Ukrajins'ka kul'tura: Istoria і sučasnist' / Za red. S.O.Čerepanovoji, L'viv 1994.

Slovníkové publikace
Dmytrenko M., Ivannikova L. ta in. Ukrajins'ki symvoly. Kyjiv, 1994.
Frazeologičnyj slovnyk ukrajin'skoji movy: u 2 t., Kyjiv 1993.
Mala encyklopedija etnoderžavstva. Kyjiv, 1996.
Slovnyk synonimiv ukrajin'skoji movy: u 2 t., Kyjiv 1999-2000.
Ukrajina v slovach: Movokrajinoznavčyj slovnyk-dovidnyk, Kyjiv 2004.
Velykyj tlumačnyj slovnyk ukrajin'skoji movy, Irpiň 2001.
Žajvoronok V., Znaky ukrajins'koji etnokul'tury. Slovnyk-dovidnyk, Kyjiv 2006.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (27.02.2019)

ústní pohovor, 70% aktivní účast na hodinach

Sylabus
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (31.01.2012)

Sylabus
Program kurzu
1. Evropská unie: «ano» nebo «ne».
2. Multikulturní a monokulturní společnost: výhody a nevýhody. Multikulturní dialog.
3. Existují odlišnosti životního stylu a chování v české a ukrajinské společnosti?
4. Postavení ženy v současné české a ukrajinské společnosti. Feminizace: pro a proti.
5. Já jí (mu) nerozumím: řeč mužů a žen a jejich komunikace.
6. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem? V jakém věku se začít učit cizí jazyky?
7. «Suržyk» a přejatá slova v ukrajinštině: obohacení nebo znehodnocení jazyka?
8. Současná hudba a tanec: pokrok nebo degradace?
9. Proč chodíme do divadla a kina?
10. Televize musí být?
11. Jak ovlivňuje náš život reklama? Jazyk reklamy.
12. Čtu nebo poslouchám?
13. Ukrajinský film. Žánr «poetického filmu» a současnost.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK