PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Stylistická analýza textů ze studovaného areálového jazyka (ukrajinština) - AVS500010
Anglický název: Stylistic Analysis of Texts in the Studied Areal Language (Ukrainian Language)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Vyučující: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (31.01.2012)
Cílem kurzu je praktická aplikace teoretických poznatků při lingvostylistické analýze jednotlivých typů textu. Studenti budou mít možnost zdokonalit dovednosti analýzy, interpretace ukrajinského textu, souvislostí a zákonitostí stylistické normy na všech úrovních struktury textů. Vzhledem k tomu bude lingvostylistická analýza textů realizována na různé úrovni (od celku textu až po slovní jednotku) a jednotlivé prvky (fonémy, morfémy, lexikální jednotky, syntaktické struktury, frazeologické jednotky, přísloví, klišé atd.) budou analyzovány na škále knižní - neutrální - hovorové - autorské. Kurz je rovněž zaměřen na prohloubení znalostí praktického jazyka, na problémy současného jazyka (neologizmy, frazeologické neologizmy, anglicizmy, substandart) a na vytvoření předpokladů pro vlastní práci s psaným textem. Práce v první řadě předpokládá využívání publicistických materiálů a uměleckých textů.
Literatura
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (31.01.2012)

Literatura
Základní studijní literatura
Autentické texty (www.ukrlife; www.ukrainica.com.ua).
Botvyna N.V., Oficijno-dilovyj ta naukovyj styli ukrajin'skoji movy, Kyjiv 1998.
Kul'tura ukrajin'skoji movy /za red. V.M.Rusanivs'koho, Kyjiv 1990.
Osoblyvosti movy i styl´u zasobiv masovoji informaciji. Navčal´nyj posibnyk, Kyjiv 1993.
Pentyl´uk M.I., Kul'tura movy i stylistyka, Kyjiv 1994.
Ponomariv O.D., Stylistyka sučasnoji ukrajin'skoji movy, Ternopil 2000.
Vzajemodija chudožňoho i publicystyčnoho styliv ukrajin'skoji movy, Kyjiv 1990.
Další odborná literatura
Hausenblas, K.: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha 1996 (vybrané stati).
Jakobson, R.: Lingvistika a poetika. In: Jakobson, R.: Poetická funkce. Praha 1995, s. 74-105.
Koval´ A.P., Krylate slolvo, Kyjiv 1983.
Kravec´ L.V., Stylistyka ukrajin'skoji movy: Praktykum, Kyjiv 2004.
Kul'tura ukrajin'skoji movy /za red. V.M.Rusanivs'koho, Kyjiv 1990
Kurylo O., Uvahy do sučasnoji ukrajin'skoji movy, Kyjiv 2004
Masenko L., Movno-kul'turna sytuacija v Ukrajini / Sociolinhvistyčni čynnyky formuvanna // Dyvoslovo, 2001, č.10, s.7-8
Miko, F.: Text a štýl. Bratislava 1970.
Osvitnjo-informacijnyj Internet-proekt Nova mova. http://www.novamova.com.ua
Ponomariv O.D., Kul'tura slova. Movnostylistyčni porady. Kyjiv 2001
Popovič, A. a kol.: Interpretácia uměleckého textu, Bratislava 1981.
Stylistický web (http://www.phil.muni.cz/stylistika/).
Stylistyka morfolohičnych zasobiv ukrajin'skoji movy, Kyjiv 2001
Užčenko V.D., Užčenko D.V., Frazeologija sučasnoji ukrajin'skoji movy, Kyjiv 2007.
Vinokur, G. O.: O jazyke chudožestvennoj literatury, Moskva 1991
Slovníkové publikace
Moroz V. Slovnyk inšomovnych sliv, Kyjiv 2000.
Frazeologičnyj slovnyk ukrajin'skoji movy: u 2 t., Kyjiv 1993.
Slovnyk synonimiv ukrajin'skoji movy: u 2 t., Kyjiv 1999-2000.
Stavyc´ka L. Slovnyk žarhoniv ukrajin'skoji movy, Kyjiv 2008.
Velykyj tlumačnyj slovnyk ukrajin'skoji movy, Irpiň 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (31.01.2012)

Způsob provedení zkoušky: ústní pohovor a test

Sylabus
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (31.01.2012)

Program kurzu
1. Stylová a žanrová diferenciace ukrajinského jazyka, prostředky neutrální a stylově příznakové.
2. Analýza fonetických a morfologických prvků textů.
3-4. Analýza lexikálních prvků: paronyma, synonyma, antonyma, expresivní a emocionální lexika. Využití archaických a knižních jazykových prostředků v textu.
5. Rozdíly mezi psaným a mluveným projevem. Otázky normy v psaném textu. Stylizace mluveného projevu v psaném textu (v umělecké literatuře a publicistice).
6-7. Charakteristika textů z hlediska spisovnosti - nespisovnosti. Hovorové jednotky, profesionalizmy, slangizmy, žargonizmy a vulgarismy v současné ukrajinštině.
8-9. Umělecké výrazové prostředky. Obraznost - stylistické tropy a figury (metafora, metonymie, hyperbola atd.).
10-11. Frazeologizmy, jejich stylistické funkce. Transformace frazémů. Individuálně-autorské transformace frazémů.
12 Analýza okřídlených výrazů a klišé.       
13. Syntaktická struktura textů z hlediska stylistických zvláštností.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK