PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dějiny studovaného areálového jazyka (ukrajinština) - AVS500004
Anglický název: Development and Historical Grammar of the Studied Areal Language (Ukrainian Language)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS500001
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D. (04.01.2018)
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními etapami historie psaných východoslovanských jazyků v kontextu kulturního a historického vývoje východoevropského regionu. Pozornost se soustředí na charakter psaného jazyka na Rusi ve staré době, vztah církevní slovanštiny a vernakulárního jazyka, na okolnosti vzniku moderní spisovné ruštiny, ukrajinštiny a běloruštiny a jejich nářeční pozadí. Přednášky budou doplňovány četbou vybraných textů, ilustrujících jak jednotlivé etapy vývoje východoslovanských jazyků, tak její stylové rozvrstvení a žánrové bohatství (letopisy, církevněslovanské texty, texty světského a právního charakteru, obchodní a jednací listiny, listiny na březové kůře).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D. (04.01.2018)

Bulachovskij, L. A. Russkij literaturnyj jazyk pervoj poloviny XIX veka I-II.Moskva 1948-1957.

Durnovo, N. N. Izbrannyje raboty po istorii russkogo jazyka. Moskva 2000.

Filin, F. O. Proischoždenije russkogo, ukrajinskogo i belorusskogo jazykov. Leningrad 19721.

Jefimov, A. I. Istorija russkogo literaturnogo jazyka. Moskva 1955.

Kamčatnov, A. M. Istorija russkogo literaturnogo jazyka. XI - pervaja polovina XIX veka. Moskva 20081, 20152.

Krys'ko, V. B.: Očerki po istorii russkogo jazyka, Moskva 2007.

Meščerskij, N. A. Istorija russkogo literaturnogo jazyka. Leningrad 1981.

Moser, M. New contributions to the history of the Ukrainian language. Edmonton 2016.

Panov, M. V. Istorija russkogo literaturnogo proiznošenija XVIII-XX vv., Moskva 1990.

Picchio, R., Goldblatt, H. (ed.) Aspects of the Slavic Language Question. Volume II. East Slavic. New Haven 1984.

Remnjova, M. L. Puti razvitija russkogo literaturnogo jazyka XI-XVII vv. Moskva 2003.

Rusanivs'kyj, V. Istorija ukrajins'koji literaturnoji movy. Kyjiv 2001.

Shevelyov, G. Y. Die ukrainische Schriftsprache 1798-1965. Wiesbaden 1966.

Šakun, L. M. Historyja belaruskaj litaraturnaj movy. Minsk 19631,19842.

Uspenskij, B. A. Istorija russkogo literaturnogo jazyka (XI-XVII vv.). Moskva 19871, 20022.

Uspenskij, B. A. Kratkij očerk istorii russkogo literaturnogo jazyka (XI-XIX). Moskva 1994.

Vinogradov, V. V. Istorija russkogo literaturnogo jazyka. Moskva 1978.

Vinogradov, V. V. Očerki po istorii russkogo literaturnogo jazyka XVII–XIX vv. Moskva 19341, 19813.

Wexler, P. Purism and Language. Bloomington 1974.

Živov, V. M. Istorija jazyka russkoj pis’mennosti I-II. Moskva 2017.

Živov, V. M. Jazyk i kul'tura v Rossii XVIII veka. Moskva 1996.

Žuraŭski, A. I. Historyja belaruskaj litaraturnaj movy I-II. Minsk 1967.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D. (04.02.2019)

1.      Historická sociolingvistika a interpretace dějin východoslovanských jazyků

2.      Východní Slované a přijetí písma (do 11. stol.)

3.      Vytvoření funkčních variet/stylů na Rusi (do 13. stol.)

4.      Tzv. Druhý jihoslovanský vliv a jeho následky (14.-15. stol.)

5.      Jazyk Moskevské Rusi (do poloviny 17. stol.)

6.      Jazyky východních Slovanů v Polsko-litevské unii (do poloviny 17. stol.)

7.      Funkční expanze církevní slovanštiny (pol. 17. stol. - pol. 18. stol.)

8.      Hledání podoby literární ruštiny (18. stol.)

9.      Literární ruština a jazyková politika Ruského impéria (19. stol. - 1917)

10.    Emancipace a rozvoj ukrajinštiny a běloruštiny (kon. 18. stol. - zač. 20. stol.) 

11.    Podoba a role ruštiny v Sovětském svaze (1917 - 80. léta 20. stol.)

12.    Východoslovanské jazyky v postsovětském prostoru (od 80. let 20. stol.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK