PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Бакалаврский семинар II – лингвистический - AVS200084
Anglický název: Bachelor Seminar of Linguistic II.
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS100091
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Prerekvizity : AVS100133
Záměnnost : AVS100059
Je záměnnost pro: AVS100133
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (10.08.2017)
Předmět je koncipován jako interaktivní seminář. Jeho cílem je aktivní účast studentů při přípravě bakalářských prací. Předpokládá se znalost primárních zdrojů a odborné literatury k vybranému tématu získaná v rámci první části bakalářského semináře. Důraz je kladen na způsoby zpracování získané odborné literatury a již excerpovaných zdrojů. V rámci předmětu studenti budou prezentovat výsledky z výzkumu vybraného tématu bakalářské práce. K získání atestace student předkládá závěrečnou práci v minimálním rozsahu 15-20 normostran, která svým obsahem přímo souvisí se zvoleným tématem bakalářské práce a v níž účastník semináře prokáže schopnost pracovat s literaturou i prameny a vytvářet odborný text.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (10.08.2017)

Eco, U., Jak napsat diplomovou práci, Votobia 1997.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (10.08.2017)

1.      Čtyři jednoduchá pravidla a volba tématu.

2.      Kdy je práce vědecká?

3.      Prameny vědecké práce; primární, sekundární lit.

4.      Vědecká pokora a hrdost.

5.      Jak se vyjadřovat.

6.      Citace.

7.      Citace, parafráze, plagiát.

8.      K čemu slouží pozn. pod čarou?

9.      Nástrahy bc. / diplom. prací.

10. Prezentace výstupních prací, ostatní problémy a diskuze
11. Prezentace výstupních prací, ostatní problémy a diskuze
12. Prezentace výstupních prací, ostatní problémy a diskuze
13. Prezentace výstupních prací, ostatní problémy a diskuze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK