PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Moderní lotyšská a litevská literatura - AVS100077
Anglický název: Modern Lithuanian and Latvian Literature
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS100119
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.
Korekvizity : AVS100074, AVS100076
Neslučitelnost : AVS100078, AVS200065
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)
Cílem předmětu je posluchače seznámit se základními vývojovými tendencemi
litevské a lotyšské literatury (20. století). Posluchačům budou prezentovány nejvýznamnější etapy v rámci
příslušných národních literárních dějin, přičemž studenti zároveň získávají i základní poznatky o literárním vývoji
sousedních národů. Tento komparativní přístup je významným předpokladem k snadnějšímu porozumění a reflexi
středoevropského literárního kontextu ve 20. století.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)

*Moderní litevská a lotyšská literatura
*Základní studijní literatura:
PAROLEK, R.: Litevská literatura. Praha 1996.
PAROLEK, R.: Lotyšská literatura. Praha 2000.
PAROLEK, R.: Srovnávací dějiny baltických literatur. Praha 1978.
SLABIHOUDOVÁ, N., VLČKOVÁ, A., ŠTOLL. P.: Slovník pobaltských spisovatelů. Praha 2003.
ŠTOLL, P.: Pět staletí lotyšsko-českých literárních vztahů. Riga 2006.
TESAŘOVÁ, J.: Kapitoly z lotyškej a estónskej literatúry a kultúry. Bratislava 2001.Lithuanian literature. Vilnius 1997.
KUBILIUS, V.: XX. amžiaus literatura. Vilnius 1996.Naujausioji lietuviu literatura (1988-2002). Vilnius 2003.

*Další odborná literatura:
Naujausioji lietuviu literatura (1988-2002). Vilnius 2003.
Lietuviu literaturos enciklopedija. Vilnius 2001.
Lietuviu rašytoju sąvadas. Vilnius 1996.
GINEITIS, L.: Kristijonas Donelaitis ir jo epocha. Vilnius 1990.
JOVAIŠAS, A.: Kristijonas Donelaitis. Kaunas 1992.
Latviešu literaturas vesture I.-III. Riga 1998-2001.
BERELIS, G.: Latviešu literaturas vesture. Riga 1999.
BERELIS, G.: Need šo abolu. Tas ir makslas darbs. Riga 2001.
Latviešu rakstnieciba biografijas. Riga 2003.
DOBROVENSKIS, R.: Rainis un vina brali. Riga 1999.
Rainis radošo meklejumu spoguli. Riga 2001.

Lotyšská beletrie

PAROLEK, Radegasts: Souboj nad propastí (Pumpurs, Andrejs: Lāčplēsis). Albatros, Praha 1987.

RAINIS, Jánis: Daleké ozvěny. Praha 1982. Nebo v RAINIS v antologii Les duší, Praha 2001.

SKALBE, Kārlis: Jak jsem plul ke Královně Severu. Svoboda, Praha 1983.

AKURATERS, Jánis: Hořící ostrov. Praha 1974

BLAUMANIS, Rūdolfs: Smrt na kře a jiné povídky. Svět sovětů, Praha 1959.

UPÍTS, Andrejs: Severní vítr. Praha 1075.

VIRZA, Edvarts: U Strauménů. Literární a umělecký klub, Praha 1939.

EZERIŅŠ, Jānis: Oběd s hudbou. Odeon, Praha 1977.

VESELIS, Jánis: Lůžko bohů. Praha 1930.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)

Ústní pohovor na základě četby.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)

Lotyšská část:

1. Lotyšská poezie první poloviny 20. století.

2. Novoromantická dramata Rainise a Aspazie, pohádky a poezie K. Skalbeho, Čaksova avantgardní poezie.

3. Lotyšská realistická próza první poloviny 20. století, psychologické a sociální prózy K. Blaumanise, J. Ezeriņše a A. Upītse

4. Pozitivismus v prózách E. Virzy a J. Veselise, hnutí dievturība.

5. Lotyšská exilová literatura, tradicionalismus a modernismus.

6. Prózy A. Eglītise, dramata M. Zīvertse a básnická skupina Pekelná kuchyně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK