PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Dějiny litevské a lotyšské literatury staršího období - AVS100065
Anglický název: History of Older Lithuanian and Latvian Literature
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS100108
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.
Korekvizity : AVS100064
Neslučitelnost : AVS100066
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)
Cílem přednášky je seznámit posluchače s literárním vývojem v pobaltském areálu Východní Evropy. Pozornost bude
zaměřena na nejpodstatnější literární díla vznikla na polyetnickém území Velkoknížectví
Litevského (polovina 13. st. - 1795) a Malé Litvy a na území dnešního Lotyšska.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)

*Dějiny litevské a lotyšské literatury staršího období

*Základní litreratura:
Haličsko-volyňský letopis, Praha 2010.
Lemeškin, I.: Sovijaus sakme ir 1262 metu chronografas, Vilnius 2009.
Narbutas, S.: The mysterious island: a review of 13th-18th century literature of the Grand Duchy of Lithuania, Vilnius 2000.
Narbutas, S.: Buo Mindaugo račtu uki Karpavičiaus pamokslu, Vilnius 2000.
Husovianas, M.: Raštai, Vilnius 2007.
Radvanas, J.: Raštai, Vilnius 2009.
Parolek, R.: Lotyšská literatura. Vývoj a tvůrčí osobnosti. Bohemika, Praha 2000.

Parolek, R,: Litevská literatura. Vývoj a tvůrčí osobnosti. Bohemika, Praha 1996.
Tesařová, J.: Kapitoly z lotyšskej a estónskej literatúry a kultúry. Ústav svetovej literatury SAV, Bratislava 2001.
Slabihoudová, N. - Vlčková, A. - Štoll P.: Slovník pobaltských spisovatelů. Nakladatelství Libri, Praha 2008.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)

Ústní pohovor na základě přečtené literatury.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)

Dějiny litevské a lotyšské literatury staršího období

1. Díla psaná ruthensky, latinsky, polsky aj. v kontextu staré litevské literatury: Senoji lietuviu literatura a Senoji Lietuvos

literatura.

3. Pověst o Sovijovi a Chronograf z r. 1262.

4. Kronika Bychovce, litevské letopisectví.

5. Literatura a písemnictví Velkoknížectví Litevského.

6. De statura feritate ac venatione bisontis carmen M. Husovianase.

7. Úloha Malé Litvy. Katechizmus Martinase Mažvydase.

8. Roční doby a bajky K. Donelaitise v kontextů litevské a světové literatury.

9. Stará litevská literatura a jazykový purizmus (Merlinas, Šulcas)

10. Žánr bajky v litevské literatuře staršího období. Od J. Šulcase a K. Donelaitise ke S. Stanevičiusovi.

11. Lotyšská pastorská literatura a její význam pro mladolotyšské hnutí.

12. Lotyšský folklor a jeho podíl na kultuře národního obrození.

13. Lotyšská Jednota bratrská, její historie a kulturní přínos.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK