PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Čtení a analýza textů ze zvoleného areálového jazyka (ruština) - AVS100034
Anglický název: Reading and Analysis of Text in Chosen Areal Language (Russian Language)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Neslučitelnost : ARJ100031
Je neslučitelnost pro: ARJ100031
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (09.01.2017)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními stylistickými a žánrovými variantami spisovné ruštiny, a to na základě konkrétních předkládaných textů. Kurz by měl rovněž rozvíjet samostatný jazykový projev studenta. Do semináře budou zahrnuty i další složky vědeckých požadavků dané problematiky, se kterými se student při četbě a studiu může setkat - terminologie odborného stylu, seskupení a systematizace jazykových prostředků dle určitých příznaků (formálních, komunikativních), interpretace lingvistických a kulturologických údajů v textu, a to i s důrazem na reálie širšího areálu, analýza gramatických forem, seznámení studentů se zvláštnostmi struktury odborných i uměleckých textů a hlavními prostředky jejich lingvostylistické analýzy. Texty budou vybírány tak, aby obsahovaly reprezentativní příklady jednotlivých literárních žánrů a funkčních stylů. Rozbor konkrétních textů uvede studenty jak do kulturně-historických souvislostí jejich vzniku, tak také do obecných zásad textové interpretace. Analýza textů bude probíhat ve skupinách i samostatně, každý z nich budou doplňovat gramatická, lexikální a stylistická cvičení. Texty budou zároveň sloužit jako východisko pro diskusi na vybrané téma. Studenti budou rovněž samostatně vybírat odborné texty, které budou posléze analyzovány na jednotlivých hodinách.


Atestace formou pohovoru a referátů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (10.10.2010)

ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E.: Současná stylistika. Praha 2008.

AKIŠINA, A., FORMANOVSKAJA, N.: Etiket russkogo pisma. Moskva 1981.

KULIBINA, N. V.: Metodika lingvostranovedčeskoj raboty nad chudožestvennym tekstom. Moskva 1987.

LYSAKOVA, I. P. FEDOROVA, N. A. i dr.: Praktičeskaja stilistika russkogo jazyka (dlja studentov-inostrancev): Sankt-Peterburg 1993.

SOLGANIK, G. Ja.: Stilistika teksta. Moskva 2007.

ŠIŠKINA, T. I. Stilističeskaja interpretacija teksta. Tula 1997.

Texty ruských autorů (www.lib.ru).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (10.10.2010)

1. Úvod do předmětu, seznámení s literaturou, informace o průběhu a realizaci semináře.

2. Klasifikace a charakteristika funkčních stylů; ukázky.

3. Odborný styl; charakteristické rysy odborného stylu; slovník odborného stylu.

4. Analýza termínů z oblasti odborného stylu. Tvaroslovné prostředky odborného stylu.

5. Syntax odborného stylu.

6. Slohové postupy; kompoziční prostředky.

7. Informační slohové útvary (žádost, zpráva, oznámení).

8. Analýza vědeckých textů (esej, recenze, odborná studie).

9. Vědecký literární text, vědecký historický text.

10. Vědecký lingvistický text, vědecký sociologický text.

11. Publicistický styl.

12. Prezentace prací studentů; reklamní texty a internet.

13. Závěrečný test; vyhodnocení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK