PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vietnamština - jazyk IIb - AVN100120
Anglický název: Colloquial Vietnamese IIb
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Binh Slavická, Ph.D.
Vyučující: Ing. Binh Slavická, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.02.2022)
Vietnamšina – Jazyk IIb je pokračováním intenzivního cvičení vietnamského jazyka.
Procvičení vybraných gramatických jevů (Opakování děje vyjádřené částicí/ Absolutní tvrzení/ Absolutní popření/
Frekvence výskytu děje vyjádřené částicí/ Otázka nekonkrétní aj.) Důraz je kladen na rozšiřování slovní zásoby a
její praktické použiti v různých situacích. Pokračuje cvičení v písemném projevu – psaní slohových prací podle
témat.
Tematické a konverzační okruhy: Na návštěvě u vietnamské rodiny/Na výstavě/V knihovně/V hotelu/Lễ hội
Pro přihlášení na tento kurz je nutné úspěšně absolvovat předměty Vietnamština – Jazyk IIa a Vietnamština –
Gramatika II.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.02.2022)
Povinná účast na hodině (max. 3 absence), průběžná příprava, aktivní účast na hodině, včasné odevzdání domácích úkolů a slohových prací
Zkouška se skládá z písemného testu, náslechu, diktátu a konverzace. Body získané ze všech pravidelných kontrolních testů budou započteny do průměru konečné známky ze zkoušky za daný semestr.

(90-100 bodů výborně, 80-89 bodů velmi dobře, 70-79 bodů dobře)

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.02.2022)
Základní studijní literatura:

Hlavatá, Lucie, Slavická, Binh: Praktická vietnamština. Praha 2003.

Đoàn Thiện Thuật: Tiếng Việt thực hành B [Praktická vietnamština - úroveň B]. Hanoi 2011.

Doporučená literatura:
Bùi Phụng: Tiếng Việt cho người nước ngoài. Learning Modern Spoken Vietnamese. Hà Nội 1995.

Nguyễn Anh Quế: Tiếng Việt cho người nước ngoài. Vietnamese for Foreigners. Hà Nội 1994.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.02.2022)
Sylabus
1. opakované látky - zadání 1. slohové práce
15. lekce: Elementy blízké minulosti /Absolutní popření/ Otázka nekonkrétní/ Otázka na děj v minulosti/Souvětí vì … mà

2. procvičení - konverzace: cestování, slovesa pohybu

3. procvičení - konverzace - oprava domácích úkolů z 15. lekce

16. lekce: Dva zároveň trvající děje/ Věty se spojovacími výrazy không những/không chỉ … mà còn, částice này, zájmeno vzájemnosti/ Zvratné zájmeno nhau/neutrální tvrzení tvořené pomocí dvojího popření

4. procvičení - konverzace: rodinné vztahy,
oprava 1. slohové práce, zadání 2. slohové práce
5. procvičení - konverzace - oprava domácích úkolů z 16. lekce

6. 4. opakovací lekce - 1. kontrolní test
7. procvičení - konverzace: staré příběhy, oprava 2. slohové práce - zadání 3. slohové práce
8. oprava domácích úkolů ze 4. opakovací lekce

Đoàn Thiện Thuật: bài 2 Chuyện gia đình: spojka thì/ khi A thì B/ khi A thì đang B/ Slovesa trở thành, trở nên

9. procvičení - konverzace

10. procvičení - konverzace oprava domácích úkolů z 2. lekce DTT, oprava 3. slohové práce - zadání 4. slohové práce
Đoàn Thiện Thuật: bài 5 Đi xem hội: A chứ không B/ A chứ chưa B/ cả … lẫn/ cả … và/… không xuể/ … không nổi

11. procvičení - konverzace: vietnamské slavnosti

12. procvičení - konverzace - oprava domácích úkolů z 5. lekce

2. kontrolní test

13. Opakování - oprava 4 slohové práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK