PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktická vietnamština IIIb - AVN100106
Anglický název: Colloquial Vietnamese IIIb
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Binh Slavická, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hau Phamová
Ing. Binh Slavická, Ph.D.
Prerekvizity : AVN100105
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (07.02.2018)
Kurz je koncipován primárně jako závěrečný konverzační kurz bakalářského programu, studenti by měli dosáhnout středně pokročilé úrovně jazykových znalostí. Kromě ústní konverzace se nadále cvičí v jednoduchém písemném projevu. Během semestru studenti napíší ve vietnamštině několik prací (v rozsahu 1-2 str.) podle daných témat. Důraz na procvičení specifické slovní zásoby, stejně tak zvládnutí jazykových rozdílů mezi vietnamštinou a češtinou, včetně kulturních rozdílů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (07.02.2018)

Povinná účast na výuku (min. 80%), průběžná příprava na hodiny, včasné odevzdání slohových prací.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (07.02.2018)

odborná literatura:

 

 literatura:

 

Đoàn Thiện Thuật (ed.): Thực hành tiếng Việt trình độ B (Praktická vietnamština B). Hà Nội: NXB TG, 2011.

Đoàn Thiện Thuật (ed.): Thực hành tiếng Việt trình độ  C (Praktická vietnamština C). Hà Nội: NXB TG, 2009.

Výběr ukázek z beletrie, z vietnamských e-novin a další texty dle zvážení vyučujících.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (07.02.2018)

·                                

1. – 2.              praktického cvičení na zvolené téma            

                        zadání 1. slohové práce

3. – 4.              oprava domácích úkolů, praktické cvičení na zvolené téma

5. – 7.              praktické cvičení na zvolené téma, prezentace 1. slohové práce, zadání 2. slohové práce

8. – 10.            praktické cvičení na zvolené téma, oprava domácích úkolů, prezentace 2. slohové práce, zadání 3. slohové práce

13.                   prezentace 3. slohové práce, shrnutí kurzu

 

Tematické a konverzační okruhy:

  • Kultura.
  • Země a etnika ve Vietnamu.
  • Tradice a současnost Vietnamu.
  • Česko-vietnamské vztahy.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK