PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
PVP- Obyčeje a rituály Vietů - AVN100071
Anglický název: Optional Lecture - Vietnamese Customs
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Binh Slavická, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (27.09.2018)
Přednáška poskytne podrobný výklad o zvyklostech, obřadech a duchovním životě majoritních Vietů na území Vietnamu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (27.09.2018)

Podmínkou získání atestace je prokázání znalosti obsahu přednášek, povinné literatury a doporučené literatury a aktivní účast v hodinách.

 

Literatura
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (27.09.2018)

Základní studijní literatura:

Dror, Olga: Cult, Culture, and Authority: Princess Liễu Hạnh in Vietnamese History. Honolulu: University of Hawai’i, 2007.

McLeod, M., Thi Dieu Nguyen: Culture and Customs of Vietnam. Greenwood  Publishing Group 2001.

Neil L. Jamieson: Understanding Vietnam. University of California Press, London 1995.

Nguyen Van  Huy, Kendal, Laurel: Vietnam. Journeys of Body, Mind and Spirit. University of California Press 2003.

Nguyen Van Huyen: The Ancient civilization of Vietnam, Hanoi, The Gioi Publishers 1992.

Vasiljev, Ivo: Za dědictvím starých Vietů. Praha 1999.

Studentské práce dle zvažení vyučující

 

Doporučená literatura:

Bertrand de Hartingh: Vietnam Style Periplus Editions/Berkeley Books Pte Ltd (Singapore), 2007.

Frequently Asked Questions about Vietnamese Culture: Betel and Areca

Frequently Asked Questions about Vietnamese Culture: Mid-Autumn Festival

Frequently Asked Questions about Vietnamese Culture: Vietnamese Lunar New Year

Nguyen Ba Dang, Nguyen Vu Phuong: Traditional Vietnamese Architecture. Ha Noi 2004.

Nguyen Huu Ngoc, Borton, Lady: Tuc le cuoi xin.  Wedding customs. Ha Noi 2006.

Trương Thìn: Nghi lễ thờ cúng tổ tiên, đền chùa, miếu phủ. NXB Hà Nội, 2007.

 Hoang Nam, Nguyen Chi Ben (ed.): Hỏi và đáp về văn hoá Việt Nam. Ha Noi 1998.

Phan Kế Bính: Việt Nam phong tục.

Trần Ngọc Thêm: Cơ sở văn hoá Việt Nam. Hà Nội, NXB Giáo dục, 1999.

 

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (27.09.2018)

 

 

1. Úvod. Klasická rodina a příbuzenské vztahy Vietů

2. Tradiční architektura, chrámové stavby, lidová obydlí

3. Odívání: tradiční a moderní

4. Vietnamská gastronomie denní i  při slavnostních příležitostech. 

5. – 8. Rituály životního cyklu

9. – 10. Kulty (kult předků, kult Matek, kult čtyř nesmrtelných a jiné)

11. – 13. Vietnamský rok: svátky a slavnosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK