PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ruština v cestovním ruchu - AVES00885
Anglický název: Russian language in tourist industry
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. (21.02.2018)
Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni B1 (střední úroveň) Evropského referenčního rámce pro jazyky. Bude respektována komunikativní zásada celkového přístupu k vyučování; předpokládají se konverzační a dialogická cvičení; budou se analyzovat moderní mediální, reklamní a webové texty.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. (21.02.2018)

Сílem kurzu je doplnit slovní zásobu, rozvinout komunikativní schopnosti a prohloubit praktickou znalosti moderního ruského jazyka. Do programu kurzu bude zahrnuto seznámení s marketingem v cestovním ruchu; budou využívány texty s širokým zájmovým záběrem.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. (21.02.2018)

Účast na seminářích je povinná. Zápočet se uděluje na základě splněných podmínek práce v semestru a závěrečné práce.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. (21.02.2018)

1. Турфирма. Туроператор и турагент. Менеджер в турбизнесе. Устройство на работу. Туристический продукт.

2. Туристический продукт. Виды туризма (Горнолыжный, пляжный, экстремальный, познавательный, экологический, лечебный туризм, деловой туризм, гастрономический, религиозный. Свадебные туры. Круизы. Шоп-туры). Виза и визовая поддержка.

3. Отдых и развлечения. Спорт и активный отдых. Экстремальные виды туризма.

4. Деловая переписка. Документооборот. Выбор, оформление и сопровождение тура.

5. Деловая переписка. Документооборот. Аннулирование тура.

6. Отель. Услуги в отеле. Персонал отеля. Встреча туристов, размещение, отъезд.

7. Страхование. Медицинская помощь на курорте.

8. Ресторанный бизнес. Рестораны, кафе, бары.

9. Отзывы. Реклама в ресторанном бизнесе.

10. Экскурсовод. Виды экскурсий (обзорные, тематические). Классификация экскурсий.

11. Схема экскурсии. Этапы подготовки экскурсии. Составление экскурсионного маршрута. Пешеходные и автобусные экскурсии.

12. Презентация.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK