PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
F. Skorina a knižní kultura Velkoknížectví litevského - AVES00868
Anglický název: F. Skorina and a book culture of the Grand Duchy of Lithuania
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK