PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do psychologie pro učitele: vývojové a rozvojové možnosti žáka - AUS100003
Anglický název: Introduction to Psychology for Teachers: development and development potential of pupil
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: písemná
Rozsah, examinace: 2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:100 / neurčen (50)
letní:neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.
PhDr. Jana Draberová, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Je neslučitelnost pro: AUS300004, APR190002, AUS500002, AUS100002
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK