PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do psychologie pro učitele: vývojové a rozvojové možnosti žáka - AUS100003
Anglický název: Introduction to Psychology for Teachers: development and development potential of pupil
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: AUS300004, APR190002, AUS500002, AUS100002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK