PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny a kultura II - ATS400006
Anglický název: History and Culture II
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (1)
letní:neurčen / neurčen (1)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Karla Hurníková (23.05.2008)

Semestrový kurs Dějiny a kultura Španělska a Latinské Ameriky II pro posluchače španělštiny na Ústavu translatologie
zakončený zkouškou má kromě seznámení se základní faktografií v oblasti reálií španělsky mluvícího světa zprostředkovat
také přehled po hlavních problémech regionu řešených stávající literaturou. Zvláštní pozornost je přitom věnována
problematice moderních dějin a současnosti jak v podobě politických událostí tak ekonomického vývoje (hlavní
hospodářská odvětví jednotlivých zemí). Kromě výkladu situace v jednotlivých zemích je věnována pozornost i problémům
společným (např. zahraniční dluh) či regionálním (produkce drog).
Literatura
Poslední úprava: Karla Hurníková (23.05.2008)

Povinná literatura:
A. Ubieto Artea, J. Reglá Campistol. J. M. Jover Zamora, C. Seco Serrano, Dějiny Španělska, Praha 1995

J. Opatrný, Amerika v proměnách staletí, Praha 1998

J. Opatrný, Kuba, Praha 2002

J. Opatrný. Mexiko, Praha 2003

J. Opatrný, Panama, Praha 2004

B. Roedl, Peru, Praha 2003

J. Chalupa, Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile, Praha 1999

J. Chalupa, Španělsko, 2005

J. Chalupa, Chile, 2006

The World Almanac and Book of Facts

Almanaque Munidal

Anuario iberoamericano, Agencia EFE 2008

The World Factbook (www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/html)

Sylabus
Poslední úprava: Karla Hurníková (23.05.2008)

1. Mexiko, základní data o populaci země (mestická většina), základní data o politickém uspořádání (parlamentní demokracie), základní data o ekonomice (zemědělství, průmysl, služby). Předkolumbovské Mexiko (Aztékové, Mayové), koloniální období (stříbro, zemědělství), válka za nezávislost, porfiriát, mexická revoluce, vláda jedno strany, krize devadesátých let. PAN a PRD.

2. Guatemala, Salvador, Honduras, Nikaragua, základní data o populaci zemí (mestická většina), základní data o politickém uspořádání (parlamentní demokracie), základní data o ekonomice (významná role zemědělství, průmysl, služby), předkolumbovská éra primitivních zemědělců, ale také součást civilizace Mayů, koloniální období bez významné exportní komodity, nezávislost a vytvoření Spojených středoamerických provincií, politická a ekonomická nestabilita po jejich rozpadu, fenomén banánových republik, diktátorské režimy a středoamerická guerilla, sandinisté. Demokratizace regionu a její problémy.

3. Kostarika, Panama, základní data o populaci zemí (kreolská resp. mestická většina v Kostarice a Panamě), základní data o politickém uspořádání (parlamentní demokracie), základní data o ekonomice (zemědělství, průmysl v případě Kostariky a služby v případě Panamy), předkolumbovská éra primitivních zemědělců skončila demografickým kolapsem po příchodu Evropanů, Kostarika v koloniální době prakticky vylidněna, panamské území spojnicí mezi oceány. Po dosažení nezávislosti Kostarika izolovaným regionem Střední Ameriky s obchodními vazbami na Britanii, situace v Panamě dána stavbou transkontinentální železnice a plány na stavbu průplavu. Dvacáté století ve znamení rostoucího konfliktu s politikou Spojených států.

4. Kuba, Dominikánská republika základní data o populaci zemí (vysoké procento obyvatel afrického původu), základní data o politickém uspořádání (Castrův režim na Kubě), základní data o ekonomice (zemědělství - třtina, průmysl, služby, turistika), předkolumbovská éra primitivních zemědělců, demografický kolaps po příchodu Evropanů, plantážní hospodářství v koloniální době, která trvala v případě Kuby až do konce 19. století. Vliv Spojených států v regionu a diktatury na obou ostrovech, Trujillo a Machado. Specifická situace v Dominikánské republice po pádu Trujilla, kubánská revoluce a její význam pro Kubu i pro celý region. Castrův režim v podobě ?tropického komunismu".

5. Kolumbie, základní data o populaci zemí (mestická většina), základní data o politickém uspořádání (parlamentní demokracie), základní data o ekonomice (významná role zemědělství, průmysl, služby, specifická role Kolumbie při výrobě kokainu), předkolumbovská éra primitivních zemědělců na hranici říše Inků, plantážní hospodářství v koloniální době, Válka za nezávislost a Velá Kolumbie, nestabilita devatenátéhos toletí, režim Regenerace, separace Panany, pokusy o reformy, kolubijská violence a občanská válka po roce 1948, drogové kartely, FARC, ELN a paramilitares, plán Kolumbie a politika Uribeho.

6. Venezuela, základní data o populaci zemí (mestická většina), základní data o politickém uspořádání (klasická parlamentní demokracie ohrožovaná politikou H. Cháveze), základní data o ekonomice (zemědělství, průmysl související s těžkou ropy a zemního plynu, služby), předkolumbovská éra primitivních zemědělců, plantáže a dobytkářství koloniální éry, válka za nezávislost a Simón Bolívar. Gómezův režim modernizace, rostoucí role ropy v ekonomice, krátká éra vojenského režimu a demoktatická tradice Venezuely, korupce a pád tradičních politických stran, Chávezův populitický režim a socialismus jedenadvacátého století.

7. Ecuador, Bolivie, základní data o populaci zemí (mestická resp. indiánskávětšina), základní data o politickém uspořádání (parlamentní demokracie ohrožovaná vojenskými režimy a socialistickými experimenty), základní data o ekonomice (zemědělství, průmysl těžební a planáže, služby), předkolumbovská éra primitivních zemědělců, nerostné bohatství jako základ koloniální ekonomiky (Potosí), válka za nezávislost a vliv Simona Bolívara, nestabilní devatenácté století, vojenské režimy století dvacátého, bolivijská revoluce, banánová ekonomika Ecuadoru, koka, hledání nové cesty v levicových režimech.

8. Peru, základní data o populaci zemí (mestická většina), základní data o politickém uspořádání (parlamentní demokracie), základní data o ekonomice (zemědělství, průmysl - těžební, služby), předkolumbovská éra primitivních zemědělců a nejvyspělejší říše předkolumbovské Ameriky v podobě říše Inků, místokrálovství Peru, povatáníé Tupaca Amaru, válka za nezávilost, bolivijsko-perunánská konfederace, guano, ledková válka, růst vlivu USA, APRA, nacionalistické vojenské režimy, Světlá stezka, Fujimoriho nepolitická politika, krach Fujimoriho experimentu, exponent čínské politiky.

9. Chile, základní data o populaci zemí (mestická většina), základní data o politickém uspořádání (parlamentní demokracie), základní data o ekonomice (zemědělství, významná role důlního průmyslu a metalurgie, služby), předkolumbovská éra primitivních zemědělců., obilnice Peru v koloniální době, válka za nezávislost, regionální mocnost tichomořského pobřeží, ledková válka, úspěšná modernizace, reformní politika šedesátých let, socialistický experiment, vojenský režim, demokratizace a koaliční vlády.

10. Argentina, základní data o populaci zemí (mestická většina), základní data o politickém uspořádání (parlamentní demokracie), základní data o ekonomice (významná role zemědělství, průmysl, služby), předkolumbovská éra primitivních zemědělců, dobytkářství v koloniální době, válka za nezávislost, Rosasova diktatura, evropská imigrace, ekonomická mocnost a mocenské ambice na počátku dvactátého století. Perónismus, vojenské režimy špinavá válka. Demokratizace a krach počátku tisíciletí. Návrat perónismu.

11. Paraguay, Uruguay, základní data o populaci zemí (mestická většina v případě prvním, kreolská v případě druhém), základní data o politickém uspořádání (parlamentní demokracie), základní data o ekonomice (významná role zemědělství, průmysl, služby), předkolumbovská éra primitivních zemědělců, hraniční oblast v koloniální době, izolacve Praguaye v prvních dvou třetinách devatenáctého století, Uruguay nadále ovlivňována sousedy. Významná role přistěhovalkců na počátku dvacátého století. Uruguay jako "Švýcarsko subkontinentu", Stroessnerova diktatura, uruguayské vojenské režimy, demokratizace a MERCOSUR.

12. Španělsko, základní data o populaci zemí, základní data o politickém uspořádání (konstituční monarchie), základní data o ekonomice (zemědělství, průmysl, služby), řimské kořeny španělské kultury, arabská éra a reconquista, vytvoření jednotného Španělska, světová mocnost, ztráta koloniání říše a vnitčřní krize devatenáctého století, na evropské periferii, občanská válka a frankismus, demokratizace, mluvčí hispánského světa a most mezi EU a Latinskou Amerikou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK