PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k bakalářské práci (ES) - ATS210014
Anglický název: Bachelor Thesis Tutorial
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
PhDr. Anežka Charvátová
PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
Záměnnost : AIS100132
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. (25.05.2023)
Seminář je zaměřen na teoretickou a praktickou podporu studentů/studentek při vypracování bakalářské práce. Provádí je od výběru tématu (překládaného textu) přes pravidla zpracování zadání a upozornění na všechny požadované náležitosti práce, dále formou konzultací nad vybranými pasážemi překládaného textu, případně teoretickými otázkami, jež budou součástí komentáře překladu.
Seminář probíhá individuálně formou konzultací - prezenčně nebo distančně.
Na konkrétním průběhu konzultací se vyučující domluví s každým studentem individuálně.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK