PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Překladatelská propedeutika (DE) - ATN210005
Anglický název: Introduction to Translation
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Monika Žárská
Záměnnost : ADDL0003, ADD100012
Je záměnnost pro: ADD100012
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (08.11.2019)
Cíle a obsah předmětu: Kurz se soustřeďuje na první fázi překladu – seznamuje studenta s metodami a modely komplexní překladatelské analýzy, sdělení výchozího textu v jeho kontextu. Rozvíjí textově analytické dovednosti s využitím komunikační kompetence v obou jazykově-kulturních oblastech a osvojených teoretických poznatků; poskytuje přípravu pro kurz Překlad I a Překlad II. Uvádí do základních translatologických pojmů. V seminářích se pracuje s texty různých stylů a útvarů, důraz je kladen na porozumění, interpretaci smyslu, funkčně stylistickou charakteristiku, pragmatiku, identifikaci překladatelských problémů plynoucích z jazykových a kulturních rozdílů v konkrétním překladatelském kontextu
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (18.09.2020)

Cíle a obsah předmětu: Kurz se soustřeďuje na první fázi překladu – seznamuje studenta s metodami a modely komplexní překladatelské analýzy, sdělení výchozího textu v jeho kontextu. Rozvíjí textově analytické dovednosti s využitím komunikační kompetence v obou jazykově-kulturních oblastech a osvojených teoretických poznatků; poskytuje přípravu pro kurz Překlad I a Překlad II. Uvádí do základních translatologických pojmů. V seminářích se pracuje s texty různých stylů a útvarů, důraz je kladen na porozumění, interpretaci smyslu, funkčně stylistickou charakteristiku, pragmatiku, identifikaci překladatelských problémů plynoucích z jazykových a kulturních rozdílů v konkrétním překladatelském kontextu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (18.09.2020)

Seznam odborné literatury základu předmětu

Brinker K.: Linguistische Textanalyse, Berlin 1992

Čechová M. a kol.: Stylistika současné češtiny, Praha 1997

Hausenblas K.: Od tvaru ke smyslu textu, Praha 1996

Hönig H.: Konstruktives Übersetzen, Tübingen 1997

Kořenský J.: Komunikace a čeština, Praha 1992

Kufnerová Z. a kol.: Překládání a čeština, Praha 2003

Levý J.: Umění překladu, Praha 2013

Nord Ch.: Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse, Tübingen 2009

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK