PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy programování pro studenty humanitních oborů I - ATKL00309
Anglický název: Basics of Programming for Students of the Humanities I
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NPFL058&fak=11320
Poznámka: předmět z jiné fakulty
Garant: RNDr. Jaroslava Hlaváčová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Alexandr Rosen, Ph.D. (03.10.2011)
Přednáška pro studenty - neinformatiky, především s lingvistickým nebo jiným humanitním zázemím. Obsahem přednášky je vysvětlení základů programování a programovací jazyk Perl. Zvláštní zřetel je kladen na lingvistické aplikace.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Alexandr Rosen, Ph.D. (03.10.2011)

P.Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995. ISBN 80-85849-83-6

Wall, L., Christiansen, T. and R. L. Schwartz: Programming PERL. O'Reilly. 1996. ISBN 1-56592-149-6.

Pavel Satrapa: Perl pro zelenáče, Neokortex, s.r.o. ISBN 80-86330-02-8

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Alexandr Rosen, Ph.D. (03.10.2011)

Stručný úvod do Unixu - základní příkazy.

Vysvětlení základních pojmů z programování: algoritmus, proměnná, konstanta, cyklus, podmíněný příkaz, vstup - výstup.

Programování v Perlu

  • konstanty a proměnné
  • seznamy a pole
  • operátory
  • regulární výrazy
  • hashe

Ve cvičení se procvičují příklady na reálných textových datech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK