PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pokročilá gramatika moderní čínštiny - ATJ500130
Anglický název: Advanced Grammar of Modern Chinese
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. (13.02.2020)
Kurz je určen všem studentům, kteří absolvovali základní běh čínské gramatiky v 1. ročníku. Je zaměřený na praktické zvládnutí mluvnických jevů, na jejichž systematičtější vysvětlení nezbývá prostor v úvodním kurzu a ani nejsou podchyceny v příslušné literatuře. Podstatnou měrou cílí na upřesňování a rozšiřování dříve získaných poznatků.

Z povahy věci se předpokládá aktivní zapojení studentů jak při nácviku na samotných hodinách, tak formou domácích úkolů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Škrabal (14.09.2017)

tba

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. (13.02.2020)

Přibližný přehled tematických okruhů (přičemž není vyloučené zařazení jiných podle dohody s vyučujícím):

 

1. Značení průběhovosti a soudobosti: zai 在, zheng 正 a ne 呢.

 

2. Značení ukončenosti a předčasnosti: le 了, guo 过.

 

3. Použití zvláštní konstrukce shi 是 ... de 的.

 

4. Problematika přívlastku: použití strukturní částice de 的, otázka mnohonásobných přívlastků.

 

5. Problematika příslovečného určení, zejména mnohonásobného příslovečného určení.

 

6. Číslovky, numerativy, počítací komplex.

 

7. Vyjadřování prostorových vztahů a pohybu v prostoru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK