PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Gramatika čínštiny II A - ATJ100228
Anglický název: Chinese Grammar II A
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Šárka Masárová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Šárka Masárová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Miroslava Jirková (05.04.2019)
Modern Standard Chinese Grammar

An introductory course in Modern Standard Chinese grammar. The aim of this course is to systematize knowledge of Chinese grammar that students encounter during first two years of the conversation course with Chinese language lecturer. The course covers grammar roughly corresponding to the HSK level 2. Students also learn to understand some of the conceptual differences and differences in terminology between the Czech grammar and other grammatical models. Particular attention is paid to those phenomena and structures , which are problematic for Czech native speakers and are not sufficiently emphasized in foreign textbooks. Due to the great quantity and overall complexity of problems dealt in this course, continuous pre-class preparation is crucial for successful grasp of the matter. The class typically consists of short lectures on particular grammatical phenomenon followed by analysis and translation of sentences from O. Švarný's textbook. Homeworks are assigned as a follow-up to every grammatical phenomenon discussed. In spring semester, Chinese grammar course is supplemented by "Chinese Grammar Practice" course, where students are invited to practise their active knowledge of Chinese grammar, typically by translation from Czech to Chinese.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Miroslava Jirková (05.04.2019)

Atestace jsou podmíněny pravidelnou docházkou (min. 70%) a vypracováním všech zadaných domácích úkolů a jejich odevzdáním vyučujícímu ke kontrole. V zimním semestru probíhá kontrola docházky pomocí pravidelných krátkých diktátů, psaných na začátku hodiny. Zápočet i zkouška budou uděleny na základě písemného testu, v němž frekventant prokáže praktickou znalost látky překladem českých vět (ztělesňujích elementární gramatická pravidla) do čínštiny a stručně pojedná o vybraném gramatickém jevu. Hranicí pro udělení atestace je bodový zisk min. 70%.

Vzhledem k velkému objemu a komplexnosti probírané látky je nutným předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu průběžná domácí příprava na každou hodinu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Miroslava Jirková (05.04.2019)

Praktická i teoretická znalost probírané látky, schopnost překladu z češtiny do čínštiny, aktivní znalost znaků v rozsahu analyzovaných textů skript.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK